Aktualizacja: 02.08.2018 r. W dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, a więc także i w Polsce, wchodzi w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Co oznacza RODO

tłumacz RODO Gdzie zamówić przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji RODO Biuro Tłumaczeń VEROLING

Wprowadzane przez Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zmiany dotyczą wszystkich firm, które zatrudniają pracowników i posiadającą bazę klientów.

Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej strony, na której znajdziesz informacje o tym, czym jest RODO.

Dalej będziemy używali skrótu RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego angielskim odpowiednikiem jest GDPR (General Data Protection Regulation).

Jak przygotować się do RODO

Wprowadzenie obowiązku informacyjnego wymaga sporo nakładów pracy. Przykładowo firmy pozyskujące dane osobowe mają obowiązek przekazania nawet kilkunastu kategorii ważnych informacji!

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa wystarczy zapamiętać główne zasady RODO:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
 • zasada minimalizacji danych,
 • zasada prawidłowości danych,
 • zasada ograniczenia przechowania danych,
 • zasada integralności i poufności danych,
 • zasada rozliczalności

i zgodnie z powiedzeniem „nie taki diabeł straszny” zadbać o podstawowe rzeczy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

RODO: podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

1) informacja o wyznaczonym administratorze danych osobowych (art. 37-39 RODO), w tym dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych osobowych
2) obowiązek informacyjny (art. 12-14 RODO). Podajemy w tym punkcie cel (cele) przetwarzania danych osobowych zakres (katalog) przetwarzanych danych (np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail). Informacja taka musi być podana w sposób zwięzły, przejrzysty i zrozumiały dla odbiorcy
informacja o odbiorcach danych osobowych (czyli komu możemy powierzyć dane osobowe)
informacja o okresie przechowywania danych
3) informacja o nowych uprawnieniach obywateli (art. 15-21 RODO) obejmujących:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

4) informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (art. 77-84 RODO).

Gdzie zamówić przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji RODO

Powyższe porady nie stanowią porady prawnej. Regulamin może zawierać najróżniejsze pojęcia, a sytuacja każdej firmy jest inna. Najlepiej zatem będzie, jeśli przygotowanie dokumentacji RODO weźmie na siebie renomowana kancelaria prawna.
VEROLING z kolei świadczy usługi tłumaczenia dokumentacji RODO (klauzula informacyjna, treść zgody i obowiązki informacyjne, formularz kontaktowy czy regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO).

Wykonujemy tłumaczenie dokumentacji RODO:

 • tworzenie wielojęzyczne dokumenty RODO dostępne online (wzory)
 • klauzule informacyjne RODO
 • klauzule RODO dla pracowników
 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych RODO
 • treść zgody i obowiązki informacyjne według RODO
 • formularze kontaktowe zgodne z RODO
 • regulaminy sklepu internetowego
 • polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Warto się pospieszyć — tłumaczenia dokumentacji prawnej, podobnie jak samo wdrożenie procedur zapewnienia zgodności z RODO, to wieloetapowy proces i w przypadku poszczególnych firm może potrwać nawet kilka tygodni!

Nie wiesz, co zlecić w pierwszej kolejności? Jeśli w Twojej firmie przygotowana została kompletna dokumentacja RODO, tłumacz tekst RODO na stronę oraz dokumenty, które wpływają na zwiększenie sprzedaży (umowy powierzenia danych, załączniki RODO do umowy o poufności/NDA, regulamin serwisu internetowego, udostępniane na stronie wzory klauzul RODO online).

Jeśli prowadzisz serwis/sklep internetowy lub masz zagranicznych kontrahentów i chcesz, by ta część Twojego biznesu miała zgodność z RODO, zamów tłumaczenie dokumentacji RODO. Zapraszamy do kontaktu!

Przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji RODO
Ocena: 5 (100%) na podstawie 3 ocen(y).

Rozmiar
Kontrast