Praktyki studenckie w Biurze Tłumaczeń VEROLING

Praktyki studenckie (zdalne/online oraz stacjonarne) pod nazwą „Ambasadorzy VEROLING” organizowane są dla studentów i absolwentów filologii, przekładoznawstwa, zarządzania, jak również innych kierunków studiów. Praktyki w Biurze Tłumaczeń VEROLING pozwalają zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje biuro tłumaczeń, jak również umożliwiają zdobycie doświadczenia i informacji zwrotnych nt. tłumaczeń i zadań redakcyjnych, ocenianych przez fachowców.

„Ambasadorzy VEROLING”: nieobowiązkowe praktyki studenckie w biurze tłumaczeń

„Ambasadorzy VEROLING”: nieobowiązkowe praktyki studenckie kariera praca w biurze tłumaczeń

 

[banner id=”ambasadorzy_veroling” text_icon=”” text_alignment=”left” border=”true” gradient=” button_text=”Aplikuj online” button_link=”http://veroling.pl/kontakt/?utm_content=organic&utm_medium=verolingpl&utm_term=apply_online&utm_source=ambasadorzy_veroling_CTAbutton&utm_campaign=20190301″ link_target=”_self” button_icon=”icon-pencil-1″ button_size=”big” button_style=”default” href_title=”Biuro tłumaczeń VEROLING oferty praktyk studenckich”]Spróbuj swoich sił już dziś![/banner]

Jak dostać się na praktyki studenckie w biurze tłumaczeń

Nie wiesz, jak „załatwić” praktyki studenckie? Sprawdź, jakie warunki trzeba łącznie spełnić, aby dostać się na studenckie praktyki zaoczne i stacjonarne w VEROLING.

[icon name=”icon-info”] Wymagania formalne

 • podzielanie naszych wartości
 • wykształcenie min. średnie
 • bardzo dobra znajomość minimum jednego języka obcego
 • preferowani studenci językoznawstwa, filologii, lingwistyki
 • dobra znajomość pakietów Microsoft Office/OpenOffice
 • „lekkie pióro”
 • bardzo dobry język polski (gramatyka, stylistyka, leksyka, interpunkcja)
 • min. wymiar praktyk: 120 h; zalecany: 320 h
 • sumienność i dokładność
 • stały dostęp do Internetu (w przypadku zdalnych praktyk)
 • zezwolenie na pobyt (w przypadku cudzoziemców)

[icon name=”icon-user”] Skrócony program praktyk

 

 

[icon name=”icon-gift-1″] Co oferujemy

 • możliwość praktyk zdalnych (online)
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w wiodącej firmie tłumaczeniowej i w realnym środowisku pracy
 • zdobycie specjalistycznej wiedzy
 • podniesienie poziomu kompetencji miękkich
 • elastyczne godziny praktyk
 • stały mentoring
 • pakiet szkoleń
 • dostęp do literatury branżowej
 • korzystanie z najnowszego oprogramowania, baz wiedzy i innych zasobów
 • nielimitowana kawa, napoje i owoce każdego dnia
 • dobrze skomunikowana, a zarazem zielona część krakowskiego Podgórza
 • miejsce parkingowe
 • po zakończeniu praktyk wystawiamy wszystkim uczestnikom stosowne zaświadczenie, a najlepsi otrzymują certyfikaty VEROLING
 • certyfikat poświadczający odbycia szkolenia z narzędzi CAT
 • możliwość odbycia stażu zawodowego, a następnie zatrudnienia w strukturach VEROLING

[icon name=”icon-address”] Jak wziąć udział w praktykach tłumaczeniowych

Wyślij w języku angielskim lub polskim swoje pełne CV wraz z wyjątkowym listem motywacyjnym za pomocą poniższego formularza online:

[banner id=”ambasadorzy_veroling” text_icon=”” text_alignment=”left” border=”true” gradient=” button_text=”Aplikuj online” button_link=”http://veroling.pl/kontakt/?utm_content=organic&utm_medium=verolingpl&utm_term=apply_online&utm_source=ambasadorzy_veroling_CTAbutton&utm_campaign=20190301″ link_target=”_self” button_icon=”icon-pencil-1″ button_size=”big” button_style=”default” href_title=”Biuro tłumaczeń VEROLING oferty praktyk studenckich”]Spróbuj swoich sił już dziś![/banner]

Prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy odpowiadają powyższym kryteriom i nadeślą poprawnie wypełnione dokumenty.

Po otrzymaniu odpowiedzi od nas przygotuj wzór porozumienia wraz z załącznikami i wydrukuj dokumenty w dwóch egzemplarzach. Nie wpisywać numeru ani daty na umowie. Dodatkowo miej przygotowane:

 • zaświadczenie z sekretariatu uczelni potwierdzające status studenta
 • zaświadczenie potwierdzające, że jesteś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku praktyk stacjonarnych w biurze)

Poznaj opinie na temat praktyk w VEROLING:

[testimonial_box item_width=”1″ list_orderby=”date” list_order=”DESC” ids=”6742,6745,6749″ item_per_page=”3″ pagination=”true”]

Rozmiar
Kontrast
Copy link
Powered by Social Snap