Rządzący w okresie między 1279 a 1213 rokiem p.n.e. Ramzes II (znany również jako Ramzes Wielki albo Ozymandias), syn Setiego I i Merenptah, był trzecim faraonem z panującej w Tebach XIX dynastii. Niewątpliwie jeden z najwybitniejszych i najdłużej żyjących władców starożytnego Egiptu, wypełnił Egipt budowlami i posągami bogów wznoszonymi na chwałę państwa. W ciągu 91 lat spłodził około 50 córek i 100 synów. W 1974 roku, ponad 1000 lat po swojej śmierci, Ramzes Wielki musiał odwiedzić egipskie biuro paszportowe.

Dlaczego w 1974 r. Ramzes II odwiedził biuro paszportowe

Rzecz w tym, że jego mumię zaatakował grzyb i aby zapobiec zniszczeniu wyjątkowego eksponatu archeolodzy francuscy zaproponowali przetransportowanie artefaktu do instytutu badawczego w Paryżu.

Sprawa nie cierpiała zwłoki, lecz według prawodawstwa francuskiego każdy, kto przekracza granicę państwową (również zmarła osoba), powinien posiadać dokument podróży.

Aby uniknąć zbędnej biurokracji, egipskie biuro paszportowe wydało Ramzesowi II paszport. W rubryce „miejsce zatrudnienia” podano „król (nieżyjący)”, w polu „narodowość” – „Egipcjanin”, a w powodzie transportowania – „nagła choroba”. Po przybyciu do Paryża mumii Ramzesa II urządzono królewskie przyjęcie z honorami.Ramzes II-Wielki-Biuro-Paszportów-Zagranicznych

Następnie badacze wykonali potrzebne prace nad mumią, odświeżyli ją i przekazali władzom Arabskiej Republiki Egiptu.

Ramzes II (zwany też Ramzesem Wielkim, w źródłach greckich Ozymandias) – trzeci faraon z XIX dynastii, syn i następca Setiego I, jeden z najwybitniejszych i najdłużej żyjących władców starożytnego Egiptu okresu Nowego Państwa.

Kontynuator polityki swego ojca, wzorujący się w swym dążeniu do umocnienia i rozbudowy Imperium na osiągnięciach głównych jego twórców – Ahmosa, Totmesa III i Amenhotepa III, wielkich faraonów z XVIII dynastii. W swej działalności budowlanej przewyższył poprzedników, wypełniając Egipt budowlami i posągami bogów wznoszonymi na chwałę państwa. W zgodnej opinii wielu badaczy czasy jego panowania były okresem dobrobytu i stabilizacji. Był współtwórcą pierwszego w historii traktatu pokojowego, zawartego pomiędzy dwiema ówczesnymi potęgami militarnymi: Egiptem i Hetytami.

Biuro Paszportów Zagranicznych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – jednostka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, powiązana z organami bezpieczeństwa państwa. Kilkakrotnie zmieniająca nazwę, funkcjonująca jako samodzielny pion w latach 1950–1990, zajmowała się wydawaniem paszportów oraz kontrolą zagranicznych wyjazdów osób obywatelstwa polskiego.

Stanem na dziś Ramzes II jest jedynym faraonem posiadającym paszport zagraniczny.

Nie ma jeszcze ocen.

Rozmiar
Kontrast