Transkrypcja prawna i sądowa

Wykonujemy profesjonalne transkrypcje rozpraw sądowych i e-protokołów na zlecenie kancelarii adwokackich, radcowskich oraz stron. Transkrypcja prawna i sądowa, oferowana przez VEROLING jest w pełni zgodna z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Komu może być potrzebna transkrypcja prawna

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego sprawiła, że w polskiej procedurze cywilnej pojawiła się instytucja utrwalenia przebiegu posiedzenia sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, czyli tzw. „e-protokół”.

Nagrywanie rozpraw sądowych oraz dostarczane na płytach e-protokoły znacznie skróciły średni czas posiedzenia sądu o ok. ⅓, ale zarazem utrudniły pracę prawników.
Jako że tzw. skrócony protokół z posiedzenia sądu bywa niewystarczający do rzetelnego przygotowania do sprawy, idealnym rozwiązaniem stała się transkrypcja materiałów prawnych.

Transkrypcje rozpraw sądowych

Transkrypcja sądowa w wykonaniu specjalistów Biura Tłumaczeń VEROLING gwarantuje staranne odwzorowanie przebiegu posiedzenia sądowego lub innych zdarzeń utrwalonych w nagraniu. Lingwiści, pracujący na co dzień z różnymi językami, dialektami i ludźmi o różnym sposobie mówienia gwarantują, że w oparciu o zapis audio/wideo powstanie pełna transkrypcja sądowa w postaci tekstowej, zawierająca pełną legendę, formatki wyszczególniające wypowiedzi poszczególnych osób (świadek, powód, pozwany, pełnomocnicy stron). Na życzenie klienta, wykonując transkrypcje plików wideo, uzupełniamy je o opis emocji i zachowań nagranych osób, dźwięki z sali sądowej. W odróżnieniu od innych firm wykonujących transkrypcje prawne i sądowe, wstawiamy stemple czasowe przy każdej wypowiedzi.

W sytuacji, kiedy wymagana jest dosłowna transkrypcja, znana również jako verbatim, specjaliści VEROLING są nie do zastąpienia.
Transkrypcja sądowa verbatim uwzględnia fonetykę i koartykulację słów; zawiera wszelkie przerywniki, wtrącenia, urwane zdania, błędy językowe i inne kwestie, których nie jest w stanie doświadczony transkryptor niebędący lingwistą.
Takie transkrypcje sądowe stanowią niezwykle dokładne odwzorowanie pliku źródłowego.

Klientami VEROLING, zamawiającymi transkrypcje posiedzeń oraz rozpraw sądowych są kancelarie prawne i adwokackie, instytucje publiczne, jednostki policji, jak również firmy i osoby prywatne.

Rodzaje transkrypcji sądowej i prawnej

Transkrypcja prawna jest wykonywana przez fachowców, dogłębnie władających językiem polskim, angielski i kilkudziesięcioma innymi (usługa transkrypcji jest oferowana we wszystkich językach obsługiwanych przez VEROLING). W razie potrzeby, wykonujemy również tłumaczenie transkrypcji z języka polskiego na język obcy.
Oferujemy również tłumaczenia transkrypcji audio i wideo (należy jedynie sprawdzić, czy język nagrania jest wspierany).

 • badania prawne
 • dowody i istotne argumenty
 • korespondencja ogólna
 • materiały od klientów
 • materiały z konferencji
 • nagrania z podsłuchów
 • narady ławy przysięgłych
 • odwołanie od odmowy wydania koncesji
 • odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania
 • opinie prawne
 • ponowne wydanie wyroku
 • ponowne zawieszenie wyroku
 • postępowania arbitrażowe
 • postępowania sądowe
 • pisma procesowe
 • poufna korespondencja
 • protokoły posiedzeń
 • przesłuchania w sprawach
 • rozmowy konferencyjne
 • rozmowy telefoniczne
 • rządowe ośrodki analityczne (raporty)
 • sądy polubowne
 • sprawozdania na temat pożarów
 • sprawozdania z seminarium
 • taśmy audio i video z sądu
 • transkrypcje z sądu
 • wyniki kontroli
 • wyroki
 • wywiady, przemówienia
 • wysłuchania publiczne
 • zeznania składane pod przysięgą
 • zeznania świadków
 • i inne

Prawnicy, adwokaci, radcy prawni wiedzą, jak czasochłonne może być transkrybowanie rozpraw sądowych i innych materiałów o tematyce prawnej. Zapewniamy naszym klientom precyzyjne i szczegółowe transkrypcje prawne, które spełniają swoje zadanie.

Nasi transkrybenci zachowują najwyższe standardy etyczne. Cechuje ich dbałość o poufność transkrybowanych materiałów.
Większość naszych specjalistów ma profilowe wykształcenie i jest związana z branżą prawniczą, co zapewnia im dogłębne zrozumienie transkrybowanych materiałów.

Transkrypcja prawna i sądowa
Nie ma jeszcze ocen.
Rozmiar
Kontrast