Biuro tłumaczeń VEROLING dokonało migracji do najnowszej wersji najpopularniejszego na rynku narzędzia wspomagającego proces tłumaczenia – SDL Trados Studio 2015. Uaktualnienie wprowadza szereg zmian, usprawnień oraz naprawia wiele błędów, które trapiły użytkowników w poprzednich wersjach oprogramowania. Oto najważniejsze z nowości, jakie możemy znaleźć w Tradosie 2015.

sdl_trados_studio_2015_logo-w500

Ocena jakości tłumaczeń

Nowa funkcja oceny tłumaczeń (Translation Quality Assessment) pozwala dokonać pomiaru jakości tłumaczenia na podstawie wybranych kryteriów. Wskaźniki mogą być dowolnie dostosowywane pod kątem istotności, zaś ocena jakości tłumaczenia sporządzana jest automatycznie.

Aktualizacja plików projektu na podstawie poddanego korekcie pliku docelowego

Za pomocą funkcji Retrofit możliwe jest zaimportowanie do projektu Tradosa zmian dokonanych przez korektora na wyeksportowanym wcześniej pliku docelowym. W ten sposób zaimportowane zmiany można następnie przejrzeć i ewentualnie poprawić.

Personalizacja interfejsu wstążki

Interfejs wstążki można dostosowywać do własnych potrzeb. Możliwe jest tworzenie własnych zakładek, grupowanie funkcji oaz dodawanie poleceń do tych grup. To wszystko pozwala na umieszczenie najpotrzebniejszych funkcji w najdogodniejszym miejscu.

Wykorzystywanie pamięci tłumaczeniowych bez względu na ich język

Opcja AnyTM pozwala dodać do projektu pamięć tłumaczeniową (w postaci pliku lub pobieraną z serwera), nawet jeżeli para językowa pamięci różni się od tej w projekcie. Możliwe jest dzięki temu tłumaczenie dokumentów zawierających treści w kilku różnych językach – np. dokumentu w językach angielskim, francuskim i niemieckim na polski.

Usprawnienia dotyczące plików PDF

Obsługa plików w formacie PDF została wyposażona w funkcję OCR (Optical Character Recognition). To sprawia, że możliwe jest teraz otwieranie i tłumaczenie w Tradosie zeskanowanych dokumentów zapisanych w postaci pliku PDF.

Wsparcie dla dwujęzycznych plików Excel

Trados 2015 potrafi obsługiwać pliki Microsoft Excel, w których tekst źródłowy i tekst docelowy znajdują się w różnych kolumnach. Możliwe jest również przetworzenie pliku zawierającego kilka języków docelowych. Oprócz tego Trados 2015 umożliwia obsługę kolumn zawierających informacje referencyjne, takie jak kontekst czy komentarze. Dane te zostaną wyświetlone w sekcji Document Structure Information w Tradosie. Tłumaczenie plików Excel jest teraz możliwe, nawet jeśli nie posiadamy na swoim komputerze pakietu Microsoft Office.

Wyłączenie zablokowanych segmentów z analizy plików

W najnowszej wersji Tradosa można wykluczyć zablokowane segmenty lub segmenty PerfectMatch z analizy objętości pliku. Spowoduje to przyspieszenie całego procesu w przypadku, gdy mamy do czynienia z dużą liczbą takich segmentów.

Usprawniony mechanizm zliczania słów i wyszukiwania

Zmieniona zostało zachowanie oprogramowania podczas zliczania słów w przypadku słów oddzielonych od siebie za pomocą pauz, dywizu lub znaczników formatowania. Lista dostępnych znaków rozdzielających lub łączących została również powiększona o symbol minusa (−). Oprócz tego została zmieniona logika wykrywania w pamięci tłumaczeniowej segmentów o zgodności kontekstowej (context match).

Wraz z poprawką SP1 (planowaną na ostatni kwartał tego roku) SDL planuje również wprowadzić ostateczną wersję nowego sposobu zapisu plików Microsoft Word (Tech Preview). Już teraz można jednak testować działanie tej opcji oraz funkcje, jakie ona wprowadza. Przydatna będzie przede wszystkim możliwość zapisania pliku pomimo pojawienia się podczas eksportu błędów ze znacznikami. Użytkownik będzie mógł teraz zadecydować, jak w takiej sytuacji ma zachować się Trados. Można wybrać opcję zastąpienia „błędnego segmentu” tekstem źródłowym, zignorowania błędu i zapisania pliku bez danego segmentu docelowego, lub też wstrzymania procesu zapisywania, tak jak odbywało się to w poprzednich wersjach Tradosa. Dotychczas w przypadku wystąpienia takiego błędu użytkownik pozostawał bezradny, gdyż zapisanie pliku docelowego było niemożliwe.

SDL Trados Studio 2015 nie jest jednak oprogramowaniem pozbawionym błędów i wciąż posiada szereg problemów, które nie zostały rozwiązane lub pojawiły się wraz z wydaniem najnowszej wersji. Pozostaje mieć nadzieję, że zostaną one naprawione przy okazji wydawania kolejnych pakietów Service Pack i że za rok nie będzie konieczny zakup nowej wersji Tradosa za niemałe w końcu pieniądze.

VEROLING korzysta z SDL Trados Studio 2015
Ocena: 10 (200%) na podstawie 1 ocen(y).

Rozmiar
Kontrast
Share via