Święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”.

Według UNESCO, święto ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. W Polsce koordynacją imprez organizowanych w Światowym Dniu Poezji zajmuje się Komitet Organizacyjny. W polskich miastach odbywają się wydarzenia poetyckie, na które zapraszani są goście z całego świata. Celem obchodów jest popularyzowanie w trakcie wydarzeń literackich rodzimej poezji i zagranicznej. Na spotkania przyjeżdżają poeci, dziennikarze i osoby związane z literaturą. W tym czasie także wręczane są nagrody, między innymi dla wybitnych polskich poetów i zagranicznych. 

Inne święta i obchody tego samego dnia :

-Światowy Dzień Geodetów
-Międzynarodowy Dzień Kolorów
-Dzień Kolorowej Skarpetki
-Światowy Dzień Zespołu Downa
-Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową
-Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową
-Międzynarodowy Dzień Lasów
-Światowy Dzień Lalkarstwa
-Dzień Wierzby
-Dzień Wagarowicza
-Wielki Post

5/5 - (1 vote)