Bezpieczeństwo danych

Zespół VEROLING wie, że dostarczane nam materiały są bardzo cenne dla klientów. Dlatego poufność i bezpieczeństwo danych traktujemy jako absolutny priorytet.

Polityka bezpieczeństwa danych

Celem zapewnienia

a) integralności danych osobowych,
b) rozliczalności danych osobowych,
c) pełnej ochrony danych osobowych przed pozyskaniem ich przez nieuprawniony podmiot,
d) zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
e) ochrony praw osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe

w Biurze Tłumaczeń VEROLING została ustanowiona Polityka bezpieczeństwa danych.

Bezpieczeństwo danych

Dbając o jak najwyższą jakość świadczonych usług oraz o bezpieczeństwo danych naszych klientów, na każdym etapie realizacji projektów wykorzystujemy wysokiej jakości szyfrowane połączenie (identyczne jak w przypadku transakcji bankowych). Dodatkowo stosujemy certyfikat certyfikat SSL ze 128-bitowym kodowaniem, dający gwarancję najwyższego standardu uwierzytelnienia tożsamości właściciela strony internetowej.

Infrastruktura Biura tłumaczeń VEROLING zapewnia zachowanie gromadzonych w ten sposób danych w tajemnicy i bez dostępu osób nieuprawnionych. Umożliwia ponadto ciągłość świadczenia usług zawartych w ofercie w przypadku awarii, konieczności serwisu lub innych potencjalnych zagrożeń. Ponadto VEROLING oferuje dedykowany Portal kliencki, umożliwiający bezpieczny transfer plików (przesyłanie do nas i pobieranie).
Systemy IT poddawane są regularnym przeglądom pod kątem zgodności z wewnętrznymi standardami bezpieczeństwa i niezawodności.

W zakresie bezpieczeństwa informacji stosujemy trzy zasadnicze atrybuty ochrony:

  • Poufność, tj. zapewnienie, że informacje są dostępne tylko dla osób uprawnionych;
  • Integralność, tj. zagwarantowanie dokładności i kompletności informacji oraz metod ich przetwarzania;
  • Dostępność, tj. zapewnienie upoważnionym użytkownikom dostępu do informacji l związanych z nimi zasobów, zgodnie z określonymi potrzebami.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, tworzymy regularnie kopie bezpieczeństwa, które przechowywane są w dedykowanych lokalizacjach, poza siedzibą biura. W celu zdobycia zaufania interesariuszy, identyfikacji zagrożeń i wprowadzania właściwych zabezpieczeń, w kwestii bezpieczeństwa danych kierujemy się wytycznymi PN-ISO/IEC 27001:2007 oraz ISO/IEC 27018:2014.

Dzięki temu, nasi klienci powierzając nam kompleksową obsługę lingwistyczną, mogą być spokojni o swoje dane.

Umowa o poufności

W trosce o poufność danych klientów i zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa, gwarantujemy poufność informacji na każdym etapie współpracy. Mamy odpowiednie umowy ze wszystkimi wewnętrznymi i zdalnymi współpracownikami. Również naszym klientom oferujemy umowy o poufności (NDA), które może objąć nawet pojedynczy projekt.

Ubezpieczenie OC

W ramach działalności posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Suma gwarancyjna na wypadki ubezpieczeniowe wynosi 1.000.000,00 zł.

Polisa OC dostępna jest na żądanie.

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje: Polityka prywatności Biura Tłumaczeń VEROLING