ZTM Warszawa, MPK Kraków, MPK Łódź, ZTM Katowice, ZTM Gdańsk – duże polskie miasta są świetnie skomunikowane. Dzięki przemyślanej polityce migracyjnej przyciągają rzesze obcokrajowców. W 2018 roku wydano w Polsce 114043 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy i 14409 o pobyt stały. W związku z tym postanowiliśmy przyjrzeć się, w jaki sposób przedsiębiorstwa komunikacyjne w Polsce starają się być na bieżąco z dostosowaniem informacji na temat swoich usług właśnie do tych, którzy niekoniecznie są z naszym językiem za pan brat. Uważamy bowiem, że jest to ważne nie tylko dla turystów.

Jak się okazało, różne miasta prezentują sobą różny poziom obsługi językowej.

Szybka nawigacja:

1. Warszawa
2. Kraków
3. Gdańsk
4. Katowice
5. Rzeszów
6. Łódź
7. Wrocław
8. Poznań

Warszawa

Warszawskie biletomaty oferują pięć języków: polski, angielski, niemiecki, rosyjski oraz ukraiński. Kasowniki natomiast prezentowane są w języku polskim wraz z naklejką informacyjną po angielsku, a rozkłady jazdy możemy odczytać tylko w języku polskim. Z informacji dostarczonych nam przez Kierownika Działu Prasowego Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Pana Tomasza Kunerta dowiadujemy się także, że z pracownikami działu informacji porozmawiamy po polsku i angielsku, a kontrolerzy biletów poza językiem polskim posługują się również językiem angielskim lub rosyjskim co najmniej na poziomie komunikatywnym. Dodatkowymi udogodnieniami są: anglojęzyczna wersja strony internetowej, informacje o taryfie i regulacjach prawnych dotyczących transportu wraz ze skrótem regulaminu i przepisów porządkowych po angielsku w pojazdach, schematy komunikacji w pojazdach w wersji angielskiej.

Wojewoda Mazowiecki wydał w 2018 roku 27 204 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy oraz 4 352 o pobyt stały.

Kraków

Biletomaty w stolicy Małopolski posługują się językiem polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, francuskimhiszpańskim. Wkrótce część automatów wzbogaci się także o język ukraiński. Treści prezentowane w kasownikach możemy przeczytać po polsku, angielsku, niemiecku i francusku, a rozkłady jazdy przygotowane są tylko w języku polskim. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie informuje również, że z pracownikami działu informacji porozumiemy się po polsku oraz angielsku, tak samo jak w przypadku treści zawartych w aplikacji mobilnej. Osoby korzystające z internetu mogą przeglądać stronę internetową w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, włoski, francuski.

Wojewoda Małopolski wydał w 2018 roku 13 354 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy oraz 1 190 o pobyt stały.

Gdańsk

Gdańsk może pochwalić się językiem angielskim i niemieckim w biletomatach. Kasowniki pilotażowego programu OPS (Open Payment System) zawierają język angielski i niemiecki (w innych nie ma tekstu). Rozkłady jazdy przygotowane są tylko w języku polskim. Rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku podaje, że pracownicy POK posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, który umożliwia obsługę obcokrajowców. Strona internetowa prezentuje treści w języku polskim oraz angielskim.

Wojewoda Pomorski wydał w 2018 roku 6 627 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy oraz 832 o pobyt stały.

Katowice

Katowickie biletomaty możemy odczytywać po polsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku. Oznaczenia biletomatów są w języku angielskim i rosyjskim, a w kasownikach znajdziemy tylko język polski. Zarząd Transportu Metropolitarnego może pochwalić się natomiast trzema językami dostępnymi na rozkładach jazdy i są to: angielski, niemiecki oraz rosyjski. Pracownicy działu informacji posługują się językiem polskim oraz angielskim.

Wojewoda Śląski wydał w 2018 roku 7 773 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy oraz 536 o pobyt stały.

Rzeszów

W Rzeszowie biletomaty wyświetlą nam treści w języku polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim oraz francuskim. Kasowniki natomiast okrojone są z języka francuskiego. Rozkłady jazdy oraz aplikacja mobilna myBus przygotowane są tylko w języku polskim. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim pracują nad treścią ulotki zawierającej najważniejsze informacje niezbędne do podróżowania komunikacją miejską w Rzeszowie w języku angielskim i niemieckim.

Wojewoda Podkarpacki wydał w 2018 roku 2 802 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy oraz 337 o pobyt stały.

Łódź

W grudniu 2018 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi wzbogaciło biletomaty o język ukraiński, który dołączył do zainstalowanych wcześniej języków: polskiego, angielskiego i niemieckiego.

Wojewoda Łódzki wydał w 2018 roku 8 601 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy oraz 735 o pobyt stały.

Wrocław

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu oferuje w swoich biletomatach następujące języki: polski, angielski, niemiecki oraz język ukraiński, który został wprowadzony w kwietniu 2018 roku.

Wojewoda Dolnośląski wydał w 2018 roku 7 161 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy oraz 1 650 o pobyt stały.

Poznań

Poznańskie biletomaty obsługują następujące: polski, angielski, niemiecki, francuski oraz ukraiński (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu dodało go do urządzeń w marcu 2018 roku). W kasownikach oraz na rozkładach jazdy dostępny jest język polski oraz angielski. Obsługa klienta w Biurze Klienta ZTM odbywa się w języku polskim i w języku angielskim (od 2014 roku).  ZTM w Poznaniu kładzie nacisk na znajomość języka angielskiego wśród pracowników Biura Obsługi Klienta co najmniej na poziomie podstawowym.

Wojewoda Wielkopolski wydał w 2018 roku 12 525 pozytywnych decyzji dotyczących wniosków o pobyt czasowy oraz 626 o pobyt stały.

Przedsiębiorstwa i zarządy transportu w Polsce bez wątpienia zauważają potrzebę wprowadzania dodatkowych języków do urządzeń komunikacji miejskiej. Duże miasta w Polsce prezentują swoje treści co najmniej w języku angielskim. Od 2018 roku kolejne miasta dodały do swoich biletomatów język ukraiński. Jest to najlepszy dowód na żywe reagowanie związane z sytuacją migracyjną w Polsce.

Rate this post