Branże

Nasze biuro tłumaczeń zrealizowało z powodzeniem tysiące projektów tłumaczeniowych w najróżniejszych specjalizacjach językowych. Dumnie stwierdzamy, że nasi lingwiści poradzą sobie ze zleceniami o różnym poziomie złożoności.

Obsługujemy bardzo różne branże, regularnie tłumacząc m.in. teksty ekonomiczne, biznesowe, bankowe, prawne, rządowe, finansowe. Teksty marketingowe, reklamowe, literackie, artykuły wymagają dodatkowej uwagi, a my zawsze oferujemy również usługę transkreacji.

Tłumaczenia w takich obszarach jak nauki społeczne i przyrodnicze, medycyna, inżynieria, technologia i oprogramowanie są zawsze wykonywane przez lingwistów posiadających odpowiednie doświadczenie — co najmniej 5 lat nieprzerwanej pracy tłumaczeniowej w ramach określonej specjalizacji.

Poza tym nasze biuro tłumaczeń regularnie wykonuje tłumaczenia w następujących obszarach:

ADMINISTRACJA, PRAWO, UNIA EUROPEJSKA
przykładowe obszary
(tłumaczenia, DTP)
przykładowe obszary
(transkrypcje, tłumaczenia ustne i migowe)
 • akty prawne
 • certyfikaty
 • dokumentacja przetargowa i oferty
 • dyrektywy
 • dzienniki ustaw
 • fundusze strukturalne
 • pisma procesowe
 • protokoły zebrań i spotkań
 • raporty
 • rozporządzenia
 • uchwały
 • ustawy i rozporządzenia
 • umowy
 • wyroki sądu, akta sądowe i orzeczenia
 • konferencje dla przedstawicieli organów sądowych
 • konferencje poświęcone orzecznictwu europejskiemu
 • negocjacje i mediacje
 • obsługa wizyt delegacji rządowych
 • obsługa spotkań parlamentarnych
 • rozprawy sądowe
 • podpisywanie umów
 • ustne tłumaczenia uwierzytelnione
EDUKACJA, NAUKA I KULTURA
przykładowe obszary
(tłumaczenia, DTP)
przykładowe obszary
(transkrypcje, tłumaczenia ustne i migowe)
 • artykuły naukowe
 • akty prawne
 • biogramy
 • katalogi, albumy, opracowania
 • książki, publikacje
 • lokalizacja filmów edukacyjnych
 • lokalizacja materiałów szkoleniowych
 • materiały robocze do prac badawczych
 • referaty
 • umowy
 • wnioski
 • wykłady i prezentacje
 • festiwale
 • konferencje edukacyjne
 • konferencje prasowe
 • otwarcia wystaw, wernisaży
 • prezentacje programów pilotażowych
 • spotkania autorskie
 • szkolenia i wykłady
 • seminaria, szkolenia, warsztaty
EKONOMIA I BANKOWOŚĆ
przykładowe obszary
(tłumaczenia, DTP)
przykładowe obszary
(transkrypcje, tłumaczenia ustne i migowe)
 • analizy i opracowania ekonomiczno-finansowe
 • bilanse i sprawozdania finansowe
 • biznesplany
 • sprawozdania miesięczne/kwartalne/roczne
 • dokumentacja dla KNF
 • dokumenty podatkowe
 • dokumenty rachunkowe
 • dokumenty z audytów
 • faktury
 • korespondencja biznesowa
 • opisy i umowy produktów bankowych oraz inwestycyjnych
 • opinie biegłych rewidentów
 • polisy i dokumenty ubezpieczeniowe
 • wyciągi bankowe
 • konferencje prasowe
 • kongresy bankowe
 • kongresy finansowe
 • posiedzenia komitetów
 • posiedzenia rad nadzorczych
 • posiedzenia zarządów
 • seminaria, szkolenia, warsztaty
 • tele– i wideokonferencje
 • walne zgromadzenia
IT I TELEKOMUNIKACJA
przykładowe obszary
(tłumaczenia, DTP)
przykładowe obszary
(transkrypcje, tłumaczenia ustne i migowe)
 • lokalizacja dokumentacji
 • lokalizacja oprogramowania (interfejs użytkownika, pliki pomocy, instrukcje serwisowe)
 • e-learning
 • foldery i katalogi reklamowe
 • specyfikacje techniczne
 • strony internetowe
 • konferencje prasowe
 • seminaria, szkolenia, warsztaty
 • transmisje na żywo (TV/Internet)
 • wydarzenia promocyjne
MEDYCYNA, FARMACJA I FARMAKOLOGIA
przykładowe obszary
(tłumaczenia, DTP)
przykładowe obszary
(transkrypcje, tłumaczenia ustne i migowe)
 • akty prawne
 • charakterystyki produktów leczniczych
 • dokumentacja badań klinicznych
 • dokumenty rejestracyjne leków
 • instrukcje obsługi sprzętu medycznego
 • karty informacyjne
 • karty pacjentów
 • katalogi produktów medycznych
 • opisy i ulotki leków
 • orzeczenia lekarskie
 • procedury medyczne
 • publikacje medyczne
 • audyty badań klinicznych
 • audyty szpitali i innych instytucji lub firm medycznych
 • biuletyny reklamowe (newslettery)
 • konferencje prasowe
 • kursy szkoleniowe
 • rozwiązania z zakresu chirurgii plastycznej, estetycznej, rekonstrukcyjnej
 • promocje produktów leczniczych i farmaceutycznych
PRZEMYSŁ I TECHNIKA
przykładowe obszary
(tłumaczenia, DTP)
przykładowe obszary
(transkrypcje, tłumaczenia ustne i migowe)
 • akty prawne
 • normy, patenty
 • dokumentacja projektowa
 • karty bezpieczeństwa produktów
 • dokumentacja inwestycyjna
 • dokumentacja naukowo – techniczna
 • dokumentacja badawczo – rozwojowa
 • dokumentacja przetargowa
 • opisy i karty produktów
 • podręczniki
 • instrukcje obsługi i konserwacji
 • opisy rysunków technicznych
 • karty bezpieczeństwa produktów
 • otwarcia fabryk i linii produkcyjnych
 • audyty szpitali i innych instytucji lub firm medycznych
 • spotkanie interesariuszy, negocjacje umów
 • tworzenie strategii informacyjnej
 • prezentacje procesu produkcji
 • warsztaty
 • konferencje prasowe
PR, HR, MARKETING
przykładowe obszary
(tłumaczenia, DTP)
przykładowe obszary
(transkrypcje, tłumaczenia ustne i migowe)
 • artykuły i informacje prasowe
 • badania marketingowe
 • katalogi i ulotki
 • lokalizacja filmów promocyjnych i szkoleniowych
 • prospekty i raporty
 • wielojęzyczne hasła i teksty reklamowe
 • wywiady
 • gale
 • konferencje prasowe
 • konferencje sprzedażowe
 • promocje produktów i usług
 • spotkania grup fokusowych
 • spotkania firmowe i integracyjne
 • wielojęzyczne broszury promocyjne
TRANSPORT, LOGISTYKA, MOTORYZACJA
przykładowe obszary
(tłumaczenia, DTP)
przykładowe obszary
(transkrypcje, tłumaczenia ustne i migowe)
 • dokumentacja projektowa
 • dokumentacja techniczno-ruchowa
 • instrukcje użytkownika
 • instrukcje obsługi pojazdów
 • instrukcje serwisowe
 • karty gwarancyjne
 • katalogi i materiały promocyjne
 • lokalizacja filmów instruktażowych
 • normy i patenty, procesy jakościowe
 • lokalizacja filmów promocyjnych i szkoleniowych
 • prospekty i raporty
 • wielojęzyczne hasła i teksty reklamowe
 • wywiady
 • konferencje prasowe
 • konferencje z zakresu strategii sprzedaży
 • promocje produktów i usług
 • negocjacje umów
 • otwarcia fabryk i linii produkcyjnych
 • szkolenia techniczne
 • wielojęzyczne broszury promocyjne

Nasi kierownicy projektów dołożą wszelkich starań, by przedstawić Państwu w najdrobniejszych szczegółach warunki współpracy.
Aby zamówić bezpłatną i błyskawiczną wycenę, prosimy o telefon pod numer +48 (12) 361-31-00 lub wysłanie e-maila.