Tłumaczenie dokumentów w formacie PDF stanowi większe wyzwanie niż dokumentów jakichkolwiek innych formatów. Dlaczego tak się dzieje? Jest to wątpliwa zasługa samego formatu pliku. Oczywiście, istnieją pliki PDF, które bez problemu pozwalają się edytować, a za pomocą jednego kliknięcia można zamienić je na dokument tekstowy. Sprawa zaczyna się komplikować, kiedy w grę wchodzą nieedytowalne pliki PDF. Często zawierają one rozmaite elementy graficzne, na których również znajduje się tekst do przetłumaczenia. Wykonanie tłumaczenia skanów w PDF również wiąże się z kilkuetapowym procesem formatowania tego dokumentu.

Dlaczego tłumaczenie plików PDF się nie opłaca

Jakie dokumenty należą do tej kategorii? Jako przykład dokumentu pozbawionego możliwości edycji podać można skany lub pliki graficzne – infografiki bądź materiały reklamowe z wtopionym w tło tekstem, wymagającym przetłumaczenia.

Jeżeli chcecie przetłumaczyć takie dokumenty, koniecznie przeczytajcie ten artykuł, gdyż omówiony zostanie tu proces tłumaczenia plików pdf oraz metoda na obniżenie jego kosztu. Jak można uniknąć czasochłonnego formatowania, czyli tego, co podnosi cenę usługi?

Jak zazwyczaj wygląda tłumaczenie plików PDF

Na początku dokonuje się ocyfrowania obrazu. Zajmuje się tym specjalista od składu tekstu – DTP. W tym procesie zachodzi automatyczne wykrywanie tekstu, który jest stopiony z resztą grafiki. Dzięki programowi tekst zostaje wyodrębniony, co w późniejszym etapie pozwoli na jego edycję i zastąpienie przez wersję przetłumaczoną. Po wykonaniu ocyfrowania sprawdza się jego poprawność – nawet najbardziej zaawansowane programy skanujące nie zastąpią spostrzegawczego oka specjalisty, dlatego tekst musi zostać zweryfikowany, gdyż wyrazy o podobnej pisowni mogły zostać źle rozpoznane przez system.

Następnie w usprawniającym proces tłumaczenia programie CAT (nie mylić z tłumaczeniem maszynowym!) utworzony zostaje projekt tłumaczeniowy, który zostaje przekazany tłumaczowi. W zależności od rodzaju tłumaczenia, możliwe jest kilka trybów tłumaczenia – w opcji rozszerzonej jest to tłumaczenie, korekta wykonana przez osobę, dla której dany język jest językiem ojczystym, proofreading oraz – w finalnym etapie – kontrola jakości tekstu, czyli ostateczna weryfikacja. Na opcję skróconą tłumaczenia składają się tłumaczenie oraz ostateczna kontrola jakości tekstu.

W ostatnim procesie, któremu poddawany jest tekst, wynik tłumaczenia jest ponownie przekazywany do specjalisty ds. składu tekstu DTP. Dba on o dokładne odwzorowanie grafiki oryginalnego dokumentu, jednak w języku zamówionym przez klienta. Zastosowana jest tu tzw. inżynieria odwrotna – z angielskiego back engineering. Jest to proces, w którym odtwarzane są metody wykorzystane przy tworzeniu oryginalnego pliku graficznego tak, aby w efekcie otrzymać identycznie wyglądający dokument.  Końcowy plik swoim układem graficznym nie różni się od oryginalnego pliku oraz pod każdym względem zachowuje pierwotną, wysoką jakość. Wykorzystanie procesów zgodnych z certyfikatem jakości ISO 9001:2009 zapewnia najwyższy poziom wykonania tłumaczenia.

Jak widać, tłumaczenie plików PDF wiąże się z zaangażowaniem zespołu profesjonalistów. Pozwala to na otrzymanie najlepszej jakości końcowego tekstu, proces ten jest jednak praco- oraz czasochłonny.

 

Co możesz zrobić, aby przyspieszyć proces tłumaczenia

Jeżeli masz możliwość, znajdź pliki edytowalne.

Za większością plików PDF stoi dokument edytowalny, na podstawie którego został on utworzony. Pliki PDF niemal zawsze wygenerowane są z plików o innym formacie, co możliwe jest chociażby za pomocą funkcji „drukuj do PDF”. Jako przykład można podać PDFy utworzone z Microsoft Word (DOCX), Microsoft PowerPoint (PPTX), czy przeglądarki internetowej (HTML). Format PDF nadaje plikowi końcową wersję, nieprzeznaczoną do dalszego edytowania. Jest to format, który utrzymuje tekst w ryzach, nie pozwalając mu na przemieszczanie się po dokumencie, dlatego tak trudno jest go edytować.

Tłumaczenie dokumentu bezpośrednio z pliku PDF wiąże się z koniecznością wstępnego formatowania go przez tłumacza, co wydłuża cały proces, równocześnie czyniąc go droższym. Aby tego uniknąć, po prostu wyślij tłumaczowi plik w wersji edytowalnej, z którego utworzony był PDF. Dostawca utworzy tłumaczenie na podstawie pliku edytowalnego, pozwalając narzędziom CAT na bezpośrednie odwzorowanie formatu oryginału.

Oczywiście, jeżeli potrzebujesz wykonać tłumaczenie skanu w PDF, znalezienie pliku edytowalnego raczej nie będzie możliwe. W zależności od układu graficznego oraz formatowania tekstu, edycja pliku będzie procesem mniej- lub bardziej skomplikowanym.

Posiadając dokumenty edytowalne, nie musisz tracić środków na rekreację formatowania. Co więcej, dzięki narzędziom CAT, możliwe jest automatyczne dopasowanie tłumaczeń w miejsce tekstu oryginalnego. Jeżeli zapomnisz wysłać swojemu tłumaczowi plik w formacie edytowalnym, po czym on przypomni Ci, aby to zrobić, nie kasuj od razu jego wiadomości – postaraj się przypomnieć sobie, gdzie plik może się znajdować. Sam możesz na tym skorzystać!

5/5 - (2 votes)