Korzystając z usług biura tłumaczeń, bardzo często spotykamy się z dedykowanym kierownikiem projektu, który jest odpowiedzialny za cały proces zleconego tłumaczenia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna jest jego rola i z jakimi problemami musi się zmagać, dlatego warto nieco przybliżyć obowiązki kierownika projektu i naświetlić, jakie działania podejmuje.

Eugene_Tzigane_VIII_Międzynarodowy_Konkurs_Dyrygentów_FS_2007_010popr2

Wielu może uważać, że kierownik projektu jest tak naprawdę tylko pośrednikiem pomiędzy klientem a tłumaczem, a jego rola sprowadza się do przesłania kilku maili. Nic bardziej mylnego! Jest to osoba, która musi podejmować się rozmaitych zadań wymagających niejednokrotnie łączenia w sobie wielu różnych kompetencji. Tak naprawdę możemy docenić pracę kierownika projektu tylko wtedy, gdy znamy cały proces zarządzania projektem.

Zanim w ogóle dojdzie do realizacji projektu należy ustalić, czego tak naprawdę oczekuje klient. Do zadań kierownika projektu należą nie tylko negocjacje dotyczące budżetu i terminów, ale także odpowiednie wyedukowanie klienta, na czym dana usługa polega i jak może się wpasować w jego wymagania. Nie każdy musi znać specyfikę branży, dlatego profesjonalny menedżer wie, że najpierw trzeba wyjaśnić szczegóły, żeby później już w trakcie realizacji projektu nie natknąć się na błędy wynikające z niewiedzy po stronie klienta.

Kiedy już uda się ustalić budżet i ramy czasowe projektu, pozostaje uzgodnić szczegóły techniczne realizacji tłumaczenia. Odpowiedni wariant języka, rodzaje plików czy też narzędzia wykorzystywane w projekcie to podstawa do jego realizacji i kierownik projektu musi o nich pamiętać, a kiedy trzeba wyjaśnić klientowi, dlaczego jest to takie istotne. Nie każdy musi znać różnicę pomiędzy amerykańskim a brytyjskim angielskim, ale rolą kierownika projektu jest dopilnowanie, żeby tekst został przetłumaczony na taką odmianę, której używają potencjalni odbiorcy.
Kiedy klient zdecyduje się na realizację projektu, menedżer ustala plan, według którego będzie on realizowany i określa wykonawców, a także ustala ramy czasowe dla każdego z nich. Od samego początku musi dbać o to, żeby przekazać każdemu z nich odpowiednie wytyczne od klienta. Dobór odpowiednich osób wiąże się również ze współpracą ze specjalistą ds. HR-u, który również jest częścią projektu. Jeżeli otrzyma on odpowiednie informacje, będzie mógł pomóc w doborze wykonawców specjalizujących się w danej branży i pracujących na wskazanym oprogramowaniu.

Kiedy już wszystkie role zostaną rozdysponowane, zadaniem kierownika projektu jest monitorowanie prac na poszczególnych etapach oraz zapobieganie ewentualnym problemom i opóźnieniom, które mogą wynikać z niejasnych instrukcji, kłopotów technicznych bądź też z tak zwanego czynnika ludzkiego. Szczególnie ten ostatni przysparza sporo siwych włosów kierownikowi projektu, ale nie da się go wyeliminować, chociaż można poprzez odpowiednie działania minimalizować jego wystąpienia, a przede wszystkim neutralizować negatywne skutki. Cały czas należy również informować klienta o postępie prac i przekazywać ewentualne zapytania od wykonawców.

Po zakończeniu wszystkich działań związanych z tłumaczeniem, korektą i edycją tekstu do kierownika projektów należy sprawdzenie, czy wszystkie etapy przebiegły pomyślnie i czy zrealizowane zostały wymagania klienta. Jeżeli tak, projekt może zostać oddany, jednak nie jest to jeszcze koniec pracy kierownika projektu. Pozostaje jeszcze tak zwana rewizja kliencka, czyli sprawdzenie, czy odbiorca jest zadowolony z tego, co otrzymał. Zdarza się, że mimo iż wszystko zostało wykonane dobrze, to klient chciałby wprowadzić pewne zmiany. Wtedy zajmujący się tym menedżer powinien skonsultować ze swoim zespołem projektowym, czy owe zmiany można zaimplementować i jeżeli tak, to ponownie odtworzyć cały proces. Dopiero ostateczne potwierdzenie od klienta zamyka projekt.

W trakcie całego projektu kierownik musi radzić sobie z różnorakimi problemami, rozpoczynając od negocjacji z klientem, który nierzadko nie do końca ma świadomość czego potrzebuje, przez kłopoty techniczne czy sprzętowe, po kota, który w ostatniej chwili zapaskudził tłumaczowi laptopa i przez to ten nie może w terminie oddać tekstu. To wszystko i jeszcze więcej to chleb powszedni kierownika projektu, do którego zadań należy rozwiązywanie i zapobieganie wszelkim problemom, tak by klient był z projektu zadowolony. Czasem wymaga to nie lada zdolności, a w niektórych przypadkach zarządzanie projektem jest prawdziwą sztuką.

Rate this post