Informacje prawne

Szanując własność intelektualną zamieszczamy informacje prawne na temat warunków korzystania z Witryny VEROLING (dalej: Witryna), używanych mediach oraz informacjach z zewnętrznych witryn.

Warunki korzystania z witryny internetowej i informacje prawne

1. Własność intelektualna

Wszelkie materiały znajdujące się w Witrynie stanowią własność intelektualną firmy Biuro Tłumaczeń VEROLING Sp. z o.o. (dalej: VEROLING).
Materiały nie mogą być kopiowane, ani powielane, z wyjątkiem przeglądania ich w trybie online. Jednakże, możliwe jest drukowanie całych stron Witryny dla własnego użytku na poniższych warunkach:

(a) żadne dokumenty lub grafiki z Witryny nie podlegają jakimkolwiek modyfikacjom;
(b) żadne grafiki z Witryny nie są wykorzystywane niezależnie od towarzyszącego im tekstu; oraz
(c) prawa autorskie, znaki towarowe oraz pozostałe ostrzeżenia są uwidocznione na wszystkich kopiach.

Niezależnie od powyższych postanowień, VEROLING może umożliwić pobieranie z Witryny materiałów elektronicznych, takich jak: tapety na pulpit, wygaszacze ekranu lub inne pliki. Pobrane materiały podlegają powyższym postanowieniom.

Jakiekolwiek wykorzystanie elementów Witryny odbiegające od niniejszych warunków jest zabronione. Materiały w Witrynie zostały szczegółowo zweryfikowane i sprawdzone na każdym etapie ich wykonania. Niezależnie od powyższego, VEROLING zaleca użycie oprogramowania antywirusowego podczas korzystania z Witryny.

2. Odnośniki do Witryny

W przypadku zamiaru umieszczenia odnośników do Witryny, należy używać tylko odnośników do strony głównej VEROLING.

3. Dostępność Witryny

VEROLING podejmuje działania w celu zapewnienia dostępności Witryny przez 24 godziny na dobę, jednak VEROLING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie zdarzenia, jak czasowa niedostępność Witryny z powodu awarii systemu, prac administracyjnych i z przyczyn od niego niezależnych.

4. Materiały obce a uznanie autorstwa

Uznanie autorstwa odbywa się poprzez umieszczenie:
a) hiperłącza (o ile to możliwe) lub adresu URL do strony lub stron, które wtórnie wykorzystujemy, b) hiperłącza (o ile to możliwe) lub adresu URL do alternatywnej, trwałej i ogólnodostępnej on-line kopii, która spełnia warunki licencji i która zawiera informacje o autorach w sposób ekwiwalentny do informacji dostępnej na tej stronie WWW lub
c) listy wszystkich autorów.

Lista materiałów użytych w Witrynie (poza działem Blog oraz Komunikaty prasowe):

[1] Mapa województw Polski – źródło: Wikipedia. Licencja: CC BY-SA 3.0 (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported)

[2] Banery:
– luty 2017: nr 1 Designed by Freepik | nr 2 Designed by Freepik
– marzec 2017: nr 1 Chris & Karen Highland (CC BY-SA 2.0)| nr 2 Blogtrepreneur / Flickr (CC BY 2.0) | nr 3 Flickr/MIKI Yoshihito (CC BY 2.0)
– kwiecień 2017: nr 1 MartinZerg / Flickr |