Pismo chińskie zawiera około pięćdziesięciu tysięcy znaków, przy czym dodać należy, iż jest to tak zwany system otwarty, czyli współcześnie nadal powstają kolejne, nowe znaki. Jest to niesłychanie duża liczba, zwłaszcza dla osób przynależących do kultury europejskiej, gdzie pismo oparte jest na systemie fonetycznym i składa się z zaledwie dwudziestu sześciu liter – znaków graficznych konkretnych głosek. Zatem jak łatwo nauczyć się chińskiego?

chiny4chiny5chiny3chiny2
(Zdjęcia: chineasy.org )

Dla osoby chcącej nauczyć się nie tylko języka, ale i pisma chińskiego pięćdziesiąt tysięcy może okazać czynnikiem zniechęcającym już na wstępie. Nie warto się jednak poddawać
przed podjęciem próby, ponieważ ShaoLan Hsueh postanowiła to zmienić, stając się autorką nowej metody nauki języka chińskiego. Jej metoda nie jest odkrywcza, ponieważ nawiązuje do niej mnóstwo innych metod szybkiego przyswajania wiedzy i zapamiętywania. Metoda taka niekoniecznie jest niepowtarzalna, ale jest przy tym wystarczająco ciekawa, aby uświadomić potencjalnemu uczniowi, że nauka zapisu języka, który już w samym swym brzmieniu jest trudny – nie musi być aż tak skomplikowana czy nudna.

Autorka pomysłu w sposobie, o którym mowa, odwołuje się do prostych skojarzeń wizualnych – uproszczonych symboli, które swym kształtem przypominają przedmioty, zjawiska,
czy wykonywanie czynności, które oznaczają. Na tym jednak nie koniec, ponieważ z grupy kilku podstawowych znaków można wybrać jakiś konkretny znak i umieszczając go w odpowiednim otoczeniu pozostałych znaków stworzyć kolejne znaczenie, logicznie powiązane ze znakiem wyjściowym. Dodając poszczególne znaki możemy układać całe historie, ale także zmieniać znaczenie kolejnych symboli malowanych na papierze. ShaoLan Hsueh przekonuje, że mimo ogromu ilości znaków chińskich, nauka tego pisma może być nie tylko wyzwaniem, ale także nietypowym doświadczeniem, które równocześnie ułatwia poznanie kultury Dalekiego Wschodu przekładającej się na mentalność ludzi posługujących się tą formą zapisu. Metoda Hsueh odzwierciedla pewne konotacje kulturowe zakorzenione w mentalności mieszkańców Azji.

chiny6 chiny-8

 

(Zdjęciaadme.ru)

Osoba początkująca w zakresie nauki języka chińskiego otrzymuje nie tylko możliwość zgłębienia podstaw gramatyki, czy nauki samej formy zapisu, ale także – niczym dziecko – poznaje
od podstaw kulturę Chin i krajów sąsiednich próbując odnaleźć związek między symbolem, a tym, co on przedstawia.

chiny-9

chiny-10

chiny11

chiny-12

(Zdjęcia: flipermag.com)

Rate this post