Standardy jakości

Każda organizacja dąży do zoptymalizowania mechanizmów funkcjonowania i zaspokajania potrzeb swoich klientów. Może to oznaczać większy udział w rynku, wdrożone skuteczne zarządzanie ryzykiem, zmniejszenie kosztów oraz podniesienie jakości relacji z klientem. System zarządzania jakością umożliwia monitorowanie oraz usprawnianie efektywności działań w każdym z obszarów.

Aby zapewnić możliwie jak najdokładniejsze standardy, istnieją procedury opracowane dla poszczególnych branż. Niektóre są podobne, inne znacznie się różnią. Niemniej tym, co definitywnie je łączy, jest jakość.

W świecie tłumaczeń „jakość” może odnosić się do wielu spraw i mieć różne znaczenia. Głównym i najważniejszym miernikiem w branży tłumaczeniowej jest stałe zadowolenie klienta. W celu zapewnienia najwyższego jego poziomu, zostały opracowane odpowiednie polityki i mechanizmy, zgodność z którymi potwierdzają odpowiednie certyfikaty jakości.

ISO 9001:2009
EN 15038:2006