EN 15038:2006

PN-EN 15038 jest to polska wersja Normy Europejskiej EN 15038:2006, która została przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny 13 kwietnia 2006 roku i jest pierwszą normą jakościową, która odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej.

VEROLING posiada system zarządzania jakością (SZJ) w pełni odpowiadający wymogom europejskiego standardu EN 15038:2006, co potwierdzają wyniki corocznych audytów przeprowadzanych przez ASMS.

Przestrzegając wytycznych EN 15038 chcemy pokazać swoje podejście do jakości w skali całej firmy, jak również poszczególnych procesów technologicznych (produkcyjnych).

Weryfikowane są następujące obszary:

 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie projektami
 • ocena procesów oraz przepływu zadań
 • rekrutacja i kompetencje tłumaczy
 • relacje z klientem i dostawcą
 • dostępne zasoby techniczne

Korzyści ze współpracy z firmą, która ma SZJ zgodny z EN 15038

 • wysoki i (stale podnoszony) poziom usług
 • wiarygodność firmy
 • wysoki wskaźnik zadowolenia klineta
 • stosowanie przez pracowników ścisłych wytycznych pod poszczególne zadania
 • profesjonalnie dobierani i stale weryfikowani dostawcy

PN-EN 15038:2006 certificate EN15038 is a quality standard developed especially for translation services providers. The EN15038 standard ensures the consistent quality of the service.