ISO 9001:2009

Zarządzanie jakością zgodne z ISO 9001:2009

Założona 23 lutego 1947, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zrzesza 163 kraje członkowskie. ISO ustanawia rygorystyczne normy we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia. Od chwili powstania do chwili obecnej (sierpień 2014 r.) ISO opublikowała ponad 19 500 norm.

ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością (SZJ) w organizacji.

Certyfikacja SZJ według ISO 9001:2009

PN-EN ISO 9001:2009 stanowi rdzeń systemu zarządzania jakością VEROLING. Standardy ISO 9001:2009 są skutecznie wdrożone i przestrzegane. Mamy jasno zdefiniowane procesy zapewnienia jakości, a każdy etap zlecenia jest mierzony i oceniany w celu zapewnienia najwyższej jakości pracy.
Stałe usprawnienia i pomiary sprawiają, że działy produkcji, sprzedaży, marketingu i jakości Biura Tłumaczeń VEROLING doskonale ze sobą współdziałają w celu należytej obsługi każdego zlecenia, w tym informacji zwrotnych.

Dlaczego należy wybierać biura tłumaczeń z SZJ certyfikowanym na zgodność z ISO 9001:2009

W sytuacji, gdy na rynku istnieje tylu dostawców usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, wybór odpowiedniego dostawcy, który sprosta naszym oczekiwaniom, to prawdziwe wyzwanie.
Dzięki członkostwu VEROLING w profesjonalnych zrzeszeniach branżowych oraz wdrożonej normie jakości ISO 9001:2008 potrafimy zapewnić najwyższy poziom jakości, zaś zadowolenie klienta pozostaje kamieniem węgielnym wszystkiego co robimy.

Naszym celem jest stałe usprawnienie i podejmowanie systematycznych działań w celu podnoszenia poziomu zadowolenia klienta.

ISO 9001:2008 certificate The global adoption of ISO 9001 may be attributable to a number of factors. A number of major purchasers require their suppliers to hold ISO 9001 certification.