Prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew wydał polecenie opracowania standardu nowego alfabetu kazachskiego oraz grafiki opartej o system łaciński. Taka informacja pojawiła się dzisiaj na stronie Prezydenta Kazachstanu, podaje VEROLING. Język kazachski przechodzi na alfabet łaciński, zbliżając się w ten sposób do innych krajów obszaru tureckojęzycznego (alfabet łaciński wykorzystuje m.in. Turcja, Azerbejdżan, Turkmenistan, Uzbekistan).

Język kazachski: powrót do alfabetu łacińskiego

Język kazachski przechodzi na alfabet łaciński

Nazarbajew przypomniał, że już w grudniu 2012 roku ogłosił on plan odnośnie przejścia na alfabet łaciński (strategia „Kazachstan-2050”). Nowy standard języka oraz alfabetu kazachskiego zostanie opracowany pod koniec 2017 przy współpracy z naukowcami i społeczeństwem. Od 2018 roku specjaliści przystąpią do przygotowania nowych podręczników dla szkół średnich. Natomiast od 2025 roku wszystkie dokumenty biznesowe, prasa i książki będą wydawane wyłącznie w języku kazachskim zapisywanym łacinką. Prezydent jest przekonany, że młode pokolenie łatwo sobie poradzi ze zmianą, gdyż wszyscy uczą się w szkołach języka angielskiego.

De facto język kazachski wraca do alfabetu łacińskiego (tzw. nowy alfabet turecki Yanalif, znany też jako Janalif), który był używany od roku 1929 do 13 listopada 1940.
W 1940 roku język kazachski został na mocy ustawy został przeniesiony na alfabet cyryliczny.

Obecnie w Kazachstanie oraz krajach byłego Związku Radzieckiego zamieszkałych przez mniejszość kazachską używany jest kazachski alfabet cyryliczny. Mniejszość kazachska w Turcji wykorzystuje pismo łacińskie, podczas gdy Kazachowie zamieszkujący Chiny i niektóre inne kraje dalej używają pisma arabskiego.

Biuro Tłumaczeń VEROLING świadczy usługi tłumaczenia z języka kazachskiego, jak również tłumaczenie z polskiego na język kazachski. Wspieramy eksport do Kazachstanu poprzez wielojęzyczny marketing obejmujący zazwyczaj działania w języku kazachskim, rosyjskim, angielskim oraz tureckim.

5/5 - (2 votes)