Język irlandzki

Usługi tłumaczenia tłumacz z języka irlandzkiego na polski tłumaczenie z polskiego na język irlandzki

Języki (klasyfikacja genetyczna): języki indoeuropejskie >  języki celtyckie  >  języki goidelskie > język irlandzki

Usługi tłumaczenia z języka irlandzkiego na język polski.

 

Biuro Tłumaczeń VEROLING wykonuje usługi tłumaczenia z polskiego na język irlandzki, jak również tłumaczenie pisemne i ustne z języka irlandzkiego na polski.

Język irlandzki posiada bardzo długą i bogatą historię. Chociaż w dużej części zapomniany, w Irlandii potrafi posługiwać się nim około 1,8 miliona ludzi. Przez wiele lat zaniedbywany na rzecz języka angielskiego, język irlandzki jest aktualnie powszechnie nauczany w szkołach, jednak niewielka część Irlandczyków deklaruje jego zaawansowaną znajomość. W powszechnym użyciu dawno został wyparty przez język angielski. Jedynie niecałe 80 tysięcy Irlandczyków używa języka irlandzkiego na co dzień.

Historia języka irlandzkiego sięga wczesnego średniowiecza. Z czasem staroirlandzki stał się martwym językiem literackim, który był niezrozumiały dla ludności już w XVII wieku. Wielkim ciosem dla języka stała się ekspansja Anglików, którzy, podporządkowując sobie sąsiadującą wyspę, prowadzili akcję niszczenia kultury irlandzkiej.

Na uwagę zasługuje oryginalny alfabet irlandzki. Był on używany od drugiej połowy XVI aż do połowy XX wieku. Powstał na bazie alfabetu łacińskiego i jest do niego bardzo podobny, natomiast jego sława związana jest z popularnością w naszych czasach kultury celtyckiej oraz globalnym zasięgiem Dnia Świętego Patryka.