Język Yoruba

Mimo że oficjalnym językiem Nigerii jest angielski, joruba wraz z Igbo i hausa są quazi-oficjalnymi językami, które służą jako lingua franca dla użytkowników 400 nieparzystych języków używanych w Nigerii. W południowo-zachodniej Nigerii, gdzie koncentruje się większość osób posługujących się językiem jorubskim, joruba, choć nie jest językiem urzędowym, jest używana w administracji rządowej, prasie i mediach elektronicznych, na wszystkich poziomach edukacji, w literaturze i filmie. Przełączanie kodów między jorubą a angielskim jest sposobem na życie dla wykształconych dwujęzycznych jorubsko-angielskich. Używają Yorùbá głównie w środowisku rodzinnym oraz w sytuacjach formalnych, takich jak spotkania na wsi lub plemienne. Posługują się standardowym angielskim w sytuacjach formalnych lub oficjalnych. W nieformalnych sytuacjach używają kreolizowanej formy angielskiego, zwanej Yoruglish. Ten ostatni stanowi mieszankę gramatyki i słownictwa zarówno angielskiego, jak i jorubskiego. Tłumaczenie Biblii w 1884 r. przez biskupa Samuela Ajayi Crowthera, mówiącego językiem joruba, zaowocowało opracowaniem standardowej formy pisanej języka joruba, która została szeroko przyjęta we wszystkich dialektach. Standardowy joruba to literacka forma języka, którego uczy się w szkole i słyszy w radiu i telewizji. Chociaż opiera się głównie na dialektach Ọyọ i Ibadan, zawiera cechy innych dialektów. Ponadto posiada kilka unikalnych cech, takich jak uproszczony system harmonii samogłosek oraz liczne kalki lub tłumaczenia zapożyczone z języka angielskiego. Yorùbá używa szyku wyrazów i cząstek do oznaczenia relacji gramatycznych. Normalny szyk wyrazów w języku joruba to podmiot-czasownik-dopełnienie, np. Bàbá ra bátá „Ojciec kupuj buty”. Przymiotniki zwykle następują po rzeczownikach, np. ajá funfun „pies biały”. „Przysłówki zwykle następują po czasownikach. Fokus, czyli podkreślony element zdania, jest oznaczony partykułą ni, np. Èmi ni Tolú rí „To ja widziałem Tolu”.

Zapytanie o wycenę tłumaczenia na język joruba.