Język luksemburski

Usługi tłumaczenia tłumacz z języka luksemburskiego na polski tłumaczenie z polskiego na język luksemburski

Języki (klasyfikacja genetyczna): Języki indoeuropejskie > Języki germańskie > Języki zachodniogermańskie > Język luksemburski (luksemburgijski)

Usługi tłumaczenia z języka luksemburskiego na język polski.

 

Biuro Tłumaczeń VEROLING wykonuje usługi tłumaczenia z polskiego na język luksemburski, jak również tłumaczenie pisemne i ustne z języka luksemburskiego na polski.

Ze względu na niewielką popularność, tłumaczenia z języka luksemburskiego i na język luksemburski stanowi niewielki ułamek zleceń biura tłumaczeń.

Mimo to usługa ta znajduje się na liście oferowanych przez VEROLING.

Język luksemburski pochodzi z frankijskiego dialektu języka niemieckiego. Posługuje się nim ponad 300 tysięcy osób na świecie, głównie w Luksemburgu, gdzie jest jednym z języków urzędowych (obok niemieckiego oraz francuskiego). Używany również w niektórych regionach Niemiec, Francji i Belgii. Status języka urzędowego w Luksemburgu nadano mu dopiero w 1984 roku. Pomimo tego występuje on głównie jako język mówiony, chociaż nadają w nim dwie stacje telewizyjne (RTL Télé Lëtzebuerg i Den 2 RTL). Istnieje niewiele publikacji pisemnych w języku luksemburskim. Za najważniejszych prozaików tego języka uważa się Guya Reweniga oraz Rogera Manderscheida, którzy są jednymi z najbardziej rozpoznawalnymi popularyzatorami tej mowy. Luksemburski zapisywany jest w alfabecie łacińskim, posiada jednak kilka dodatkowych, specyficznych liter. Wzrost niewielkiej ilości posługujących się tym językiem użytkowników stymulowany jest oddolnie poprzez liczne kółka dyskusyjne. Również rząd Luksemburga prowadzi działania promujące język poprzez organizowanie kursów dla cudzoziemców oraz imigrantów. Jest to niezwykle ważny czynnik zespalający społeczeństwo, ponieważ aż 39% mieszkańców to obcokrajowcy. Język luksemburski stanowi bodaj największą oporę świadomości narodowej tego niewielkiego kraju. Warto wspomnieć, że urzędowo potwierdzona znajomość tego języka jest wymaga do uzyskania obywatelstwa Luksemburga.

Dzięki współpracy z zespołami tłumaczy o najlepszych kwalifikacjach Biuro Tłumaczeń VEROLING oferuje profesjonalne tłumaczenie pisemne z polskiego na język luksemburski (w tym tłumaczenia uwierzytelnione, które z racji braku tłumacz przysięgłego poświadcza się w nieco inny sposób), jak również tłumaczenia pisemne i ustne z języka luksemburskiego na polski.

Wśród oferowanych usług znajdują się m.in. tłumaczenie tekstów z i na język luksemburski, redakcja i korekta tekstów oraz tłumaczenia ustne.

Dzięki współpracy z zespołami tłumaczy o najlepszych kwalifikacjach, Biuro Tłumaczeń VEROLING ma możliwość oferowania usługi tłumaczenia na język luksemburski oraz z języka luksemburskiego najwyższej jakości — w Krakowie, Warszawie, Katowicach i całym kraju.