Język rosyjski

Usługi tłumaczenia tłumacz z języka rosyjskiego na polski tłumaczenie z polskiego na język rosyjskiJęzyk rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Liczba osób posługujących się nim wynosi około 300 mln. Jest językiem urzędowym w Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie oraz w Kirgizji.

Korzenie pisanego języka rosyjskiego sięgają IX wieku, kiedy to święci Cyryl i Metody (zwani Misjonarzami Słowian) powzięli się stworzenia alfabetu dla ewangelizujących się Słowian. Został on złożony na podstawie alfabetu greckiego.

Używany wówczas przez Słowian język nie był oczywiście dzisiejszym językiem rosyjskim. Określany jest on dzisiaj mianem języka starosłowiańskiego lub starocerkiewnosłowiańskiego, ponieważ utworzenie alfabetu przez Misjonarzy Słowian ściśle wiązało się z chrystianizacją terenów dzisiejszej Europy Wschodniej. Język starocerkiewnosłowiański do dzisiaj używany jest jako język liturgiczny w większości słowiańskich krajach obrządku prawosławnego.

Język starocerkiewnosłowiański na terenach Rusi pełnił podobną funkcję co łacina w Europie Zachodniej. Z racji niezwykłych zawiłości gramatycznych oraz interpunkcyjnych, z czasem pojawiła się potrzeba uproszczenia zawiłego zapisu języka słowiańskiego. Pierwszej kompleksowej reformy alfabetu podjął się znany założyciel Imperium Rosyjskiego – Piotr I. Zrezygnowano wtedy z wielu zawiłych rozwiązań zapisu języka i uwspółcześniono go, co pozwoliło na jego rozpowszechnienie. Nowy alfabetyczny zapis nazwano grażdanką (ros. гражданка) od słowa гражданин – obywatel.

Wraz z dynamicznym rozwojem Imperium Rosyjskiego w XVIII i XIX wieku, język rosyjski zwiększał swój zasięg, scalając ogromne terytorium państwa. Wtedy to zaczął on wychodzić poza swoje granice etniczne, atakując nawet i wypierając języki podbijanych ludów oraz państw. Sprzyjała temu także sukcesywna polityka rusyfikacji zagarniętych terenów.

Dzisiejszą formę języka rosyjskiego oraz sposób jego zapisu zawdzięczamy bolszewikom. Nowa władza po 1918 roku postawiła sobie za zadanie dokonanie kolejnej reformy alfabetu. XX wiek stał się okresem największego rozkwitu wpływów języka rosyjskiego. Chociaż ZSRR, w ramach zasad internacjonalizmu nie faworyzował języka rosyjskiego jako urzędowego, jednak stał się on de facto międzynarodowym językiem bloku komunistycznego.

Aktualnie język rosyjski pozostaje językiem komunikacji między państwami na przestrzeni, obejmującej całą Euroazję, od Ukrainy aż do samego Pacyfiku.

Dzięki współpracy z zespołami tłumaczy o najlepszych kwalifikacjach Biuro Tłumaczeń VEROLING oferuje profesjonalne tłumaczenie pisemne z polskiego na język rosyjski (w tym tłumaczenia uwierzytelnione, które poświadcza tłumacz przysięgły języka rosyjskiego), jak również tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego na polski.
Tłumacze, korektorzy oraz specjaliści od składu i łamania tekstu z takich miast jak Kraków, Warszawa, Katowice i całego kraju gwarantują najwyższą jakość.