Język słoweński

Język słoweński (słoweń. slovenski jezik lub slovenščina) – język południowosłowiański, urzędowy w Słowenii i jeden z oficjalnych języków Unii Europejskiej. Posługuje się nim ok. 2,4 mln osób, z czego większość stanowią mieszkańcy Słowenii, a także terenów przygranicznych w Austrii i we Włoszech.

Przebudowujemy tę stronę. Wróć tu później, a na razie wyślij zapytanie o wycenę tłumaczenia z/na język słoweński.