Praktyki studenckie w Biurze Tłumaczeń VEROLING

Praktyki studenckie (zdalne/online oraz stacjonarne) pod nazwą „Ambasadorzy VEROLING” organizowane są dla studentów i absolwentów filologii, przekładoznawstwa, zarządzania, jak również innych kierunków studiów. Praktyki w Biurze Tłumaczeń VEROLING pozwalają zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje biuro tłumaczeń, jak również umożliwiają zdobycie doświadczenia i informacji zwrotnych nt. tłumaczeń i zadań redakcyjnych, ocenianych przez fachowców.

„Ambasadorzy VEROLING”: nieobowiązkowe praktyki studenckie w biurze tłumaczeń

„Ambasadorzy VEROLING”: nieobowiązkowe praktyki studenckie kariera praca w biurze tłumaczeń

 

Jak dostać się na praktyki studenckie w biurze tłumaczeń

Nie wiesz, jak „załatwić” praktyki studenckie? Sprawdź, jakie warunki trzeba łącznie spełnić, aby dostać się na studenckie praktyki zaoczne i stacjonarne w VEROLING.

Wymagania formalne

 • podzielanie naszych wartości
 • wykształcenie min. średnie
 • bardzo dobra znajomość minimum jednego języka obcego
 • preferowani studenci językoznawstwa, filologii, lingwistyki
 • dobra znajomość pakietów Microsoft Office/OpenOffice
 • „lekkie pióro”
 • bardzo dobry język polski (gramatyka, stylistyka, leksyka, interpunkcja)
 • min. wymiar praktyk: 120 h; zalecany: 320 h
 • sumienność i dokładność
 • stały dostęp do Internetu (w przypadku zdalnych praktyk)
 • zezwolenie na pobyt (w przypadku cudzoziemców)

Skrócony program praktyk

 

 

Co oferujemy

 • możliwość praktyk zdalnych (online)
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w wiodącej firmie tłumaczeniowej i w realnym środowisku pracy
 • zdobycie specjalistycznej wiedzy
 • podniesienie poziomu kompetencji miękkich
 • elastyczne godziny praktyk
 • stały mentoring
 • pakiet szkoleń
 • dostęp do literatury branżowej
 • korzystanie z najnowszego oprogramowania, baz wiedzy i innych zasobów
 • nielimitowana kawa, napoje i owoce każdego dnia
 • dobrze skomunikowana, a zarazem zielona część krakowskiego Podgórza
 • miejsce parkingowe
 • po zakończeniu praktyk wystawiamy wszystkim uczestnikom stosowne zaświadczenie, a najlepsi otrzymują certyfikaty VEROLING
 • certyfikat poświadczający odbycia szkolenia z narzędzi CAT
 • możliwość odbycia stażu zawodowego, a następnie zatrudnienia w strukturach VEROLING

 Jak wziąć udział w praktykach tłumaczeniowych

Wyślij w języku angielskim lub polskim swoje pełne CV wraz z wyjątkowym listem motywacyjnym za pomocą poniższego formularza online:

Prosimy o umieszczenie w swojej aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy odpowiadają powyższym kryteriom i nadeślą poprawnie wypełnione dokumenty.

Po otrzymaniu odpowiedzi od nas przygotuj wzór porozumienia wraz z załącznikami i wydrukuj dokumenty w dwóch egzemplarzach. Nie wpisywać numeru ani daty na umowie. Dodatkowo miej przygotowane:

 • zaświadczenie z sekretariatu uczelni potwierdzające status studenta
 • zaświadczenie potwierdzające, że jesteś ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku praktyk stacjonarnych w biurze)

Poznaj opinie na temat praktyk w VEROLING:

Praktyki świetne, dużo się nauczyłam. Pomocny szef i kierownik projektu. Nauczyłam się pracować pod presją czasu i w grupie. Na plus program praktyk.

Zofia Czaińska - Praktykantka, 2015 r.

Konkretny, bardzo przemyślany program praktyk. Opieka prowadzącego i kurczowe trzymanie się planu. W zaledwie 30 dni umiem poruszać się w programach CAT i dokonywać weryfikacji tłumaczenia, tak jak to się robi w biurze tłumaczeń. Tego nie uczą na studiach.

Martyna Kozioł - Praktykantka, 2016 r.

studenckie praktyki tłumaczeniowe michał rajtar

W biurze tłumaczeń VEROLING odbyłem swoje praktyki studenckie. Muszę przyznać, że rzeczywistość przerosła moje oczekiwania. Zajmowałem się nie tylko tłumaczeniem, ale także wieloma innymi rzeczami, które na pewno bedą przydatne w przyszłości. Atmosfera była niezwykle przyjazna i nauczyłem się bardzo wiele. Zadania były zróżnicowane, więc nuda mi nie groziła. Serdecznie polecam VEROLING każdemu kto szuka pracy/praktyk!!!

Michał Rajtar - Praktykant, 2017 r.
Rozmiar
Kontrast