W przypadkach takich jak tworzenie stron internetowych, aplikacji mobilnych, programów, gier komputerowych a nawet instrukcji, przetłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi, jest zazwyczaj niewystarczające. Aby spełnić wymagania użytkownika, koniecznym jest branie pod uwagę kontekstu kulturowego jego regionu.

Dlaczego lokalizacja jest tak ważna w tworzeniu usług?

Tworząc produkt skierowany do konkretnej grupy użytkowników, trzeba dostosować go do jej lokalnej kultury. Lokalizacja to właśnie proces dostosowywania produktu lub usługi do języka, formatów i innych atrybutów lokalnego regionu. Dzięki temu użytkownik czuje się bardziej komfortowo. W trakcie tego procesu napotykamy wiele różnic kulturowych, takich jak gesty czy znaki, które w każdym regionie mogą komunikować zupełnie inne wartości. 

Lokalizacja to proces bardziej angażujący od tłumaczenia. Tworząc projekt, musisz zdobyć odpowiednie rozeznanie nad kulturą użytkowników, aby nie popełnić gafy. To może brzmieć jak skomplikowany proces i choć rzeczywiście wymaga uwzględnienia wielu najdrobniejszych detali, lokalizacja jest bardzo powszechnym zjawiskiem, z którym spotykamy się cały czas. Jednym z przykładów, który łatwo zaobserwować, jest zmiana formatu daty i godziny na konkretny region, w którym korzystamy z usług. 

To zjawisko jest pośrednio wykorzystywane, między innymi, przez największe wyszukiwarki internetowe, takie jak Google. Google określa lokalizację użytkownika poprzez np. zidentyfikowanie jego adresu IP lub wcześniejszej aktywności w sieci, a nawet dostosowuje reklamy pod konkretny region. 

Jak wykorzystać lokalizację produktu w praktyce?

Pierwszy krok to przełączenie wszystkich zasobów w tryb automatycznego projektowania od początku tworzenia usługi, dzięki czemu dostosujesz kontener tekstu podczas tłumaczenia zgodnie z regionem. 

Kolejną istotną rzeczą nie do pominięcia, jest dobór globalnej czcionki, która będzie kompatybilna z obsługą wielojęzyczną. Przede wszystkim, chodzi o możliwość użycia znaków specjalnych danego języka. Łatwo jest wyobrazić sobie niezbyt komfortową sytuację, gdy trzeba bez nich posługiwać się, przykładowo, językiem polskim.

Formaty daty i czasu, to absolutna podstawa. Użytkownicy są przyzwyczajeni do ich zapisu wedle swojego regionu, więc jeżeli w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje odwrotny format daty niż w Europie, koniecznie musisz wziąć to od uwagę.

Należy rozważyć również układ treści. Są języki, które w kontraście do większości innych, czyta się od prawej do lewej, na przykład arabski, hebrajski lub urdu. W takiej sytuacji, układ treści musi zostać zaprojektowany tak, aby obsługiwać języki czytane w ten sposób.

Należy przetłumaczyć wszystkie teksty i elementy i przyjrzeć się ikonom i znakom. Nie każdy symbol wykorzystany jako ikonka będzie miał identyczne znaczenie na wszystkich rynkach.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jest dostosowanie produktu do kultury użytkownika. Zwiększy to wartość rynkową projektu, a także obdarzy użytkownika poczuciem komfortu. Można zrobić to choćby poprzez uwzględnienie okresów świątecznych danego regionu w grafice. Wprowadzając produkt na dany rynek, należy dokładnie przebadać jego kontekst kulturowy i prawny, aby uniknąć nieporozumień i nie pogorszyć wizerunku firmy.

Po dokonaniu lub zleceniu lokalizacji językowej warto jest przeprowadzić testy pod kątem poprawności językowej.

Czy lokalizacja jest krokiem koniecznym?

Zdecydowanie tak. Lokalizacja jest niejako drugim etapem tłumaczenia. 

Jeśli pochodzi z innego regionu, korzystanie z produktu powinno być kompatybilne z jego lokalnymi wymaganiami. Proces ten jest czasochłonny, ale zdecydowanie warty efektu, jakim jest pozyskanie odbiorców z całego świata.

Według Common Sense Advisory, większość osób potwierdza, że woli dokonywać zakupów na stronach internetowych obsługujących ich język. Warto również dokonać lokalizacji według najpowszechniej używanych języków jak, na przykład, angielski lub hiszpański. 

Wzbogacając produkt o lokalizację językową zyskujesz pewność, że jego potencjalni użytkownicy będą mogli korzystać z niego w sposób płynny i komfortowy. Osobiste odczucia wynikające z danej kultury, nie zostaną naruszone.

Dołącz do nas:

https://open.spotify.com/user/31tckupqz4t6fekgj5nqeiv3dbfa
https://www.instagram.com/veroling_pl/?hl=uk
https://www.youtube.com/c/VerolingLSP

Rate this post