30 września 2017 r. jak co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Święto to zostało ustanowione na cześć patrona tłumaczy, św. Hieronima.

święto Międzynarodowy Dzień Tłumacza 30 września 2017 patron tłumaczy święty Hieronim Obchody Międzynarodowego Dnia Tłumacza 2017

Propagowany jest przez afiliowaną przez UNESCO Międzynarodową Federację Tłumaczy FIT-IFT (fr. Fédération internationale des traducteurs, ang. International Federation of Translators).
Od 1991 roku FIT podejmuje inicjatywy w celu oficjalnego uznania Międzynarodowego Dnia Tłumacza. Próbuje w ten sposób zaprezentować solidarność branży tłumaczeniowej na całym świecie i zwrócić uwagę na zawód tłumacza w różnych krajach (niekoniecznie wywodzących się z tradycji chrześcijańskiej).
Dzień tłumacza jest okazją do zamanifestowania dumy z wykonywania zawodu i, szerzej – przynależności do branży, której ranga staje się coraz to istotniejsza w dobie postępującej globalizacji.

24 maja 2017 r. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję wzywającą do ustanowienia 30 września Międzynarodowym Dniem Tłumacza, podkreślając w ten sposób rolę w łączeniu narodów, jaką spełnia profesjonalny tłumacz.

Obchody Międzynarodowego Dnia Tłumacza w poszczególnych miastach:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza każdy klient naszego biura tłumaczeń składając zlecenie 29 września 2017 r. otrzyma miłą niespodziankę.

Rozmiar
Kontrast
Share via
Copy link
Powered by Social Snap