RODO

RODO – podstawowe informacje

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i reguluje zasady swobodnego przepływu takich danych. Zastępuje dyrektywę 95/46/WE.

A prościej – co to jest RODO?

co to jest RODO GDPR podstawowe informacje

RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i reguluje zasady swobodnego przepływu takich danych. Zmienia m.in. podejście podmiotów do gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych klientów, kontrahentów i in. Dzięki RODO masz zapewnioną większą kontrolę, a zarazem lepszą ochronę swoich danych osobowych.

RODO po angielsku to GDPR (General Data Protection Regulation).

RODO (GDPR): interaktywny tekst rozporządzenia o ochronie danych osobowych

ROZDZIAŁ I – Przepisy ogólne (art.1-4)
ROZDZIAŁ II – Zasady (art.5-11)
ROZDZIAŁ III – Prawa osoby, której dane dotyczą (art.12-23)
ROZDZIAŁ IV – Administrator i podmiot przetwarzający (art.24-43)
ROZDZIAŁ V – Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (art.44-50)
ROZDZIAŁ VI – Niezależne organy nadzorcze (art.51-59)
ROZDZIAŁ VII – Współpraca i spójność (art.60-76)
ROZDZIAŁ VIII – Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje (art.77-84)
ROZDZIAŁ IX – Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem (art.85-91) ROZDZIAŁ X – Akty delegowane i akty wykonawcze (art.92-93)
ROZDZIAŁ XI – Przepisy końcowe (art.94-99)

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.
RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad danymi i wiedzę o tym, co się z nimi dzieje.
W związku z RODO nie musisz podejmować żadnych działań ani kontaktować się z nami. Twoje dane osobowe są bezpieczne.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Polityka prywatności VEROLING.