Tłumaczenie medyczne związane jest z tematyką zdrowia i chorób człowieka. Może być sporządzone w formie pisemnej lub wykonywane ustnie. W tym drugim przypadku cała wypowiedź najpierw zostaje wysłuchana, a następnie przełożona na inny język. A odbywa się to na bieżąco lub też w trybie szeptanym.

Tłumaczenie medyczne – co obejmuje?

Tłumaczenie medyczne dotyczy rozległych obszarów medycyny i wszystkiego, co się z nią łączy m.in.: 

  • Dokumentacje badań klinicznych,
  • instrukcję  leków,
  • dokumentacje medyczne pacjentów,
  • dokumentacje techniczne sprzętu medycznego,
  • zwolnienia lekarskie,
  • wypisy ze szpitala,
  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • książki medyczne,
  • teksty reklamujące usługi medyczne.

Tłumaczenie medyczne – etapy wykonania:

Na początku oryginalny tekst zostaje przetłumaczony na język wyjściowy. Tłumacze lub edytorze sprawdzają go pod kątem zachowania właściwego słownictwa i kontrolują, czy wszystkie jego aspekty spełniają oczekiwania klienta. Następnie tłumaczenie medyczne powinno trafić do osoby sprawdzającej, zajmującej się poprawnością tekstu głównie pod względem właściwej interpunkcji oraz estetycznego wyglądu. Ostatecznie powinien sprawdzić je native speaker, który zna medyczną branżę.    

Tego typu dokument tłumaczony jest głównie w językach: niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, ukraińskim i szwedzkim(najczęściej jednak wykorzystuje się angielski medyczny)

Kto może się podjąć tłumaczenia medycznego?

Tłumaczenie medyczne jest jednym z najtrudniejszych rodzajów tłumaczeń. W związku z tym może sporządzać je jedynie kwalifikowany tłumacz medyczny bądź lekarz, który biegle zna jakiś język obcy, a przekładami zajmuje się dodatkowo. Każdy wyraz i każde zdanie w dokumencie musi precyzyjnie oddawać znaczenie oryginału. Wszystko ze względu na fakt, że nawet najmniejszy błąd może zmienić sens tekstu, co w efekcie może przyczynić się do zaważenia na zdrowiu lub życiu pacjenta. Wówczas tłumacz medyczny obciążony jest ogromną odpowiedzialnością. 

Jakiego słownictwa używa się w tłumaczeniu medycznym?

Niezbędne w tłumaczeniu, fachowe terminy z zakresu biologii, chemii, anatomii, fizjologii oraz farmakologii, mieści słownik medyczny online, który służy pomocą we wszelkiego rodzaju przekładach medycznych. W zależności do kogo kierowany jest taki dokument, będzie zawierał specjalnie dostosowany angielski medyczny.

W momencie, gdy brakuje odpowiedników jakiegoś specjalistycznego wyrażenia np. w j. francuskim, najczęściej poświęca się sporo czasu najpierw na znalezienie pasujących słów w j. angielskim, a dopiero później w języku docelowym.

VEROLINGTłumaczenie medyczne 

Zapraszamy

Tłumaczenie medyczne

https://open.spotify.com/user/31tckupqz4t6fekgj5nqeiv3dbfa
https://www.instagram.com/veroling_pl/?hl=uk
https://www.youtube.com/c/VerolingLSP

Usługa tłumaczenie z języka angielskiego

Rate this post