Tłumaczenia instrukcji i wykresów technicznych

Prace nad tłumaczeniami instrukcji wiążą się z doskonałą znajomością terminologii, norm oraz nierzadko wytycznych Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Tłumaczenie tego typu jest ogromną odpowiedzialnością — przejrzysta i zrozumiała instrukcja jest podstawą efektywnego, ale też nie narażającego na zagrożenie korzystania z danego produktu, zwłaszcza w przypadku złożonych maszyn o dużej skali. Podczas prac nad wysoce skomplikowanymi projektami, prowadzimy szczegółowe konsultacje ze specjalistami danej dziedziny, aby gotowe tłumaczenie było w stu procentach zgodne z oryginałem.

Tłumaczenia instrukcji:

  • tłumaczenie instrukcji montażu
  • tłumaczenie instrukcji użytkowania
  • tłumaczenie instrukcji serwisowania

Tłumaczenie wykresów technicznych jest złożonym procesem i wiąże się z doskonałą znajomością czytania oraz interpretowania takich materiałów.  Oprócz dokładnego przekładu treści tekstowych, należy również pamiętać o zachowaniu wszystkich materiałów graficznych w takiej samej formie, jak w pliku źródłowym.

Tłumaczenia wykresów technicznych

  • Wykresy liniowe
  • Wykresy słupkowe
  • Wykresy świecowe
  • Wykresy punktowo symboliczne

Zarówno w przypadku tłumaczeń instrukcji, jak również tłumaczeń wykresów technicznych, nasz dział DTP zapewnia przeniesienie tłumaczonych treści z dokładnym zachowaniem pierwotnego układu i formatu dokumentu, jego struktury i oprawy graficznej.

Ofertę kierujemy do firm oraz użytkowników indywidualnych.