Transkrypcja prawna i sądowa

Wykonujemy profesjonalne transkrypcje rozpraw sądowych i e-protokołów na zlecenie kancelarii adwokackich, radcowskich oraz stron. Transkrypcja prawna i sądowa, oferowana przez VEROLING jest w pełni zgodna z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

transkrypcja prawna i sądowa wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości RP transkrypcje rozpraw sądowych i e-protokołów kancelarie adwokackie radcowskie strony rozprawKomu może być potrzebna transkrypcja prawna

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego sprawiła, że w polskiej procedurze cywilnej pojawiła się instytucja utrwalenia przebiegu posiedzenia sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, czyli tzw. e-protokół.

Nagrywanie rozpraw sądowych oraz dostarczane na płytach e-protokoły znacznie skróciły średni czas posiedzenia sądu o ok. ⅓, ale zarazem utrudniły pracę prawników.
Jako że tzw. skrócony protokół posiedzenia sądu bywa niewystarczający do rzetelnego przygotowania do sprawy, idealnym rozwiązaniem stała się transkrypcja materiałów prawnych.

Transkrypcje rozpraw sądowych

Transkrypcja sądowa w wykonaniu specjalistów Biura Tłumaczeń VEROLING gwarantuje staranne odwzorowanie przebiegu posiedzenia sądowego lub innych zdarzeń utrwalonych w nagraniu. Lingwiści, pracujący na co dzień z różnymi językami, dialektami i ludźmi o różnym sposobie mówienia gwarantują, że w oparciu o zapis audio/wideo powstanie pełna transkrypcja sądowa w postaci tekstowej, zawierająca pełną legendę, formatki wyszczególniające wypowiedzi poszczególnych osób (świadek, powód, pozwany, pełnomocnicy stron).

Na życzenie klienta, wykonując transkrypcje plików wideo, uzupełniamy je o opis emocji i zachowań nagranych osób (śmiech, krzyk, płacz), dźwięki z sali sądowej (aplauz, oklaski, gwizdy itp.).
W odróżnieniu od innych firm wykonujących transkrypcje prawne i sądowe wstawiamy stemple czasowe przy każdej wypowiedzi.

W sytuacji, kiedy wymagana jest dosłowna transkrypcja, znana również jako verbatim, specjaliści VEROLING są nie do zastąpienia.
Transkrypcja sądowa verbatim uwzględnia fonetykę i koartykulację słów; zawiera wszelkie przerywniki, wtrącenia, urwane zdania, błędy językowe i inne kwestie, których nie jest w stanie doświadczony transkryptor niebędący lingwistą.
Takie transkrypcje sądowe stanowią niezwykle dokładne odwzorowanie pliku źródłowego.

Klientami VEROLING, zamawiającymi transkrypcje posiedzeń oraz rozpraw sądowych są kancelarie prawne i adwokackie, instytucje publiczne, jednostki policji, jak również firmy i osoby prywatne.

Transkrypcja e-protokołu jest wykonywana w VEROLING bez użycia automatów do rozpoznawania mowy i przetwarzania jej na tekst i stanowi wierne odwzorowanie treści zapisu źródłowego.
Każda transkrypcja udostępniana jest na papierze firmowym VEROLING i zawiera unikalny numer identyfikacyjny oraz metrykę pliku źródłowego i wynikowego (m.in. nazwa, sąd, sygnatura sprawy, data nagrania, format i parametry techniczne pliku wejściowego i wyjściowego, daty wpływu i dokonania transkrypcji, dane naszej firmy, imię i nazwisko transkrybenta, legenda opisująca osoby czy formanty).

Rodzaje transkrypcji sądowej i prawnej

Transkrypcja prawna jest wykonywana przez fachowców, dogłębnie władających językiem polskim, angielski i kilkudziesięcioma innymi (usługa transkrypcji jest oferowana we wszystkich językach obsługiwanych przez VEROLING). W razie potrzeby wykonujemy również tłumaczenie transkrypcji z języka polskiego na język obcy.
Oferujemy również tłumaczenia transkrypcji audio i wideo (należy jedynie sprawdzić, czy język nagrania jest wspierany).

 • badania prawne
 • dowody i istotne argumenty
 • korespondencja ogólna
 • materiały od klientów
 • materiały z konferencji
 • nagrania z podsłuchów
 • narady ławy przysięgłych
 • odwołanie od odmowy wydania koncesji
 • odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania
 • opinie prawne
 • ponowne wydanie wyroku
 • ponowne zawieszenie wyroku
 • postępowania arbitrażowe
 • postępowania sądowe
 • pisma procesowe
 • poufna korespondencja
 • protokoły posiedzeń
 • przesłuchania w sprawach
 • rozmowy konferencyjne
 • rozmowy telefoniczne
 • rządowe ośrodki analityczne (raporty)
 • sądy polubowne
 • sprawozdania na temat pożarów
 • sprawozdania z seminarium
 • taśmy audio i video z sądu
 • transkrypcje z sądu
 • wyniki kontroli
 • wyroki
 • wywiady, przemówienia
 • wysłuchania publiczne
 • zeznania składane pod przysięgą
 • zeznania świadków
 • i inne

Prawnicy, adwokaci, radcy prawni wiedzą, jak czasochłonne może być transkrybowanie rozpraw sądowych i innych materiałów o tematyce prawnej. Zapewniamy naszym klientom precyzyjne i szczegółowe transkrypcje prawne, które spełniają swoje zadanie.

Wymagania dla materiałów źródłowych (nagrania prawne i sądowe)

Nagrania źródłowe powinny być w stanie pozwalającym po ich ewentualnej obróbce (odszumieniu i poprawie jakości) na odczytanie zapisu w sposób umożliwiający wykonanie transkrypcji bez strat większych niż 10% materiału. To nasza opinia, lecz ostateczną decyzję podejmuje Klient.
W przypadkach, gdzie jakość nagrania jest niska i zachodzi konieczność wielokrotnych odsłuchów poszczególnych fragmentów, co wpływa na czasochłonność pracy, możemy uzależnić przyjęcie zlecenia do realizacji od zgody Klienta na zastosowanie podwyższonej stawki za usługę, a gdy jakość nie pozwala na sporządzenie poprawnej transkrypcji, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia.

Dostarczanie nagrań pod transkrypcje prawne i sądowe

Pliki cyfrowe nagrań do transkrypcji o wadze do 15MB można nam dostarczyć pocztą elektroniczną na adres e-mail, również większe pliki dające się podzielić na części lub archiwa o wadze do 15MB – po jednym pliku w wiadomości.

Do przesłania plików o większej niż 15MB wadze udostępniamy Klientowi dedykowany serwer do umieszczenia na nim tych plików, po wcześniejszym uzgodnieniu. Pliki te można nam również przesłać na nośniku danych (płyta CD, DVD, pendrive), przesyłką pocztową lub kurierską.

Klienci dysponujący własnymi serwerami mogą przesłać nam link do pobrania nagrań z ich serwera, po wcześniejszym umieszczeniu tych nagrań na serwerze.

Transkrypcja prawna i sądowa a kwestia poufności

Wszystkie transkrypcje objęte są klauzulą poufności, o ile tylko nie są publicznie dostępne lub jawne. Dostęp do nagrania mają tylko 2 osoby, transkrybent i osoba nadzorująca, nazwiska i imiona tych osób zawiera metryka pliku wynikowego.
Ujawnienie informacji lub danych objętych klauzulą poufności może nastąpić tylko za zgodą Klienta, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia właściwego sądu lub organu wydanego na mocy obowiązujących przepisów.
Pliki nagrań po odebraniu od Klienta oraz kopie plików wynikowych są zabezpieczane unikalnym hasłem, a po upływie 60 dni od wykonania usługi trwale niszczone lub usuwane z systemów teleinformatycznych naszej firmy.

Każdy nasz transkrybent prawny i sądowy zachowuje najwyższe standardy etyczne. Cechuje ich dbałość o poufność transkrybowanych materiałów. Gotowe transkrypcje prawne i sądowe są udostępniane klientowi w bezpiecznym szyfrowanym Portalu klienckim.
Większość naszych specjalistów ma profilowe wykształcenie i jest związana z branżą prawniczą, co zapewnia im dogłębne zrozumienie transkrybowanych materiałów.