Zarządzanie terminologią

Skuteczne zarządzanie terminologią tłumaczeniową glosariusze firmowe bazy terminologiczne tłumaczeniaPrzy wprowadzaniu na rynek nowego produktu lub usługi kluczowe jest efektywne i należycie zorganizowane zarządzanie terminologią. Spójna terminologia jest ważna również wtedy, gdy wymagane jest tłumaczenie dokumentacji technicznej lub lokalizacja stron internetowych i materiałów reklamowych.

Skuteczne zarządzanie terminologią

Efektywne zarządzanie terminologią zaczyna się jeszcze przed powstaniem pierwszego dokumentu. Warto zauważyć, że zarządzanie terminologią sporo kosztuje. Tyle że brak polityki zarządzania terminologią będzie kosztował jeszcze więcej.

Mając do dyspozycji przygotowany glosariusz, tłumacze, inżynierowie i autorzy stosują wyłącznie zatwierdzone terminy, a ich zgodność z nomenklaturą przedsiębiorstwa można łatwo sprawdzić za pomocą specjalnego oprogramowania.
W przypadku braku glosariusza produkt i cała dokumentacja muszą być sprawdzane ręcznie. Ręczne sprawdzanie terminologii (często są to setki i tysiące stron lub linijek kodu) sprawia, że wiele błędów pozostanie niezauważonych, koszt poprawek zaś będzie niezwykle wysoki.

Scentralizowane zarządzanie terminologią skraca czas wprowadzenie produktu lub usługi na rynek. Oznacza również spore oszczędności przy kolejnych projektach tłumaczeniowych, spójność i uporządkowanie całej dokumentacji technicznej lub marketingowej.

Zarządzanie glosariuszami

Firmom, które posiadają regularne potrzeby tłumaczeniowe, oferujemy rozwiązanie umożliwiające kontrolę nad wszystkimi terminami używanymi w danej firmie i/lub branży.

W sytuacji, kiedy powstają problemy z identyfikacją i zarządzaniem nomenklaturą właściwą dla przedsiębiorstwa lub organizacji, rozwiązaniem będzie niezwłoczne stworzenie glosariusza.
Taki glosariusz, zazwyczaj dwu- lub wielojęzyczny, zawiera specjalistyczne terminy, zapewnia konsekwentne tłumaczenie słów kluczowych zgodnie z przyjętymi założeniami, czyli spójność. Utworzenie i profesjonalne zarządzanie glosariuszem zapewnia również znaczne przyspieszenie procesów tłumaczeniowych.

Usługi zarządzania terminologią

  • opracowanie od zera lub edycja glosariuszy projektowych,
  • sprawdzanie, aktualizacja i korekta terminologii w istniejących projektach klienta,
  • kompilowanie, testowanie i zarządzanie bazami terminologicznymi w różnych formatach,
  • tworzenie baz terminologicznych na podstawie poprzednich projektów,
  • konwersja list terminów do baz terminologicznych.

Wszystkie powyższe usługi umożliwiają spójność i dokładność terminologii w bieżących i przyszłych projektach lingwistycznych.