Zespół tłumaczeniowy

Należyte wykonanie zaawansowanych projektów lingwistycznych wymaga tworzenia dedykowanych zespołów. W Biurze Tłumaczeń VEROLING stawiamy tylko i wyłącznie na najwyższej klasy specjalistów, dlatego też muszą spełniać ściśle określone kryteria dotyczące kompetencji.

Staranna organizacja pracy oraz stała staranna weryfikacja każdego z uczestników zespołu gwarantuje należytą realizację nawet bardzo wymagających projektów w najkrótszym okresie.

Zespół tłumaczeniowy: kompetencje językowe i merytoryczne

Zespół tłumaczeniowy (zespół projektowy) składa się w zależności od procesu z trzech do siedmiu osób, z których każda odpowiada za pewien etap. Są to tłumacze, redaktorzy, korektorzy, doświadczeni specjaliści od składu i łamania, dedykowany specjalista ds. jakości oraz kierownik projektu, który zapewnia sprawny przepływ prac.

a). tłumacze

Tłumacze VEROLING muszą spełniać dwa podstawowe kryteria:
– uzyskanie formalnego wykształcenia wyższego o profilu tłumaczeniowym (posiadanie odpowiedniego uznanego tytułu);

– uzyskanie równoważnego wykształcenia w innej dziedzinie oraz co najmniej dwuletnia udokumentowana praktyka w zawodzie tłumacza.

Oprócz tego powinni posiadać również kompetencje umożliwiające przeniesienie znaczenia wyrażonego w języku źródłowym na język docelowy, tak, aby powstał tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego i z instrukcjami otrzymanymi w trakcie procesu przydzielania zadań w ramach zlecenia. Kompetencje te oznaczają uwzględnienie przynajmniej poniższych elementów: terminologii, gramatyki, stylistyki, kwestii leksykalnych i formatowania.

b). korektorzy

– obowiązkowo musi posiadać wszystkie kompetencje, które wymagane są od osoby zajmującej się tłumaczeniem;
– dodatkowymi atutami korektora jest również doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny.

c). edytorzy

Pełen proces zawierający tłumaczenie, korektę i edycję tekstu wymaga uczestnictwa również trzeciej osoby. W tym przypadku najważniejszą cechą odeń wymaganą jest specjalistyczna wiedza w danej dziedzinie opanowana w języku docelowym. Edytorzy VEROLING to rodzimi użytkownicy języka docelowego.

Odpowiedni dobór zespołu jest w zasadzie podstawą sukcesu projektu. Stosując odpowiednie kryteria mamy pewność, że zespół tłumaczeniowy pracujący nad naszym projektem zapewnią nam najwyższą jakość, a efekt będzie w pełni zgodny ze specyfikacją klienta.